Deutscher Gewerkschaftsbund

Mit teszünk?

A Fair Working Conditions keretében az országhatárokon túlmutató tanácsadó hálózatot építünk ki az Európában kiküldött munkavállalók részére.

A hálózat a kiküldött munkavállalók néhány származási országában (Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia és Szlovénia), valamint a célországban, Németországban fenntartott szakszervezeti és szakszervezetekhez közel álló tanácsadó irodákból áll.

A származási országokban információs központokat nyitunk, amelyekben felvilágosítják a dolgozókat kiutazásuk előtt a német munkaerőpiacon őket illető jogokról. Hazatérésük után az információs központok és a Fair mobilitás tanácsadó irodái abban segítik a korábban Németországban foglalkoztatottakat, hogy esetleg fennálló igényeiket érvényesítsék a munkáltatókkal szemben, valamint szocális jogi kérdésekben is, mint amilyen pl. az egészségbiztosítás, a munkabalesetek, stb.

Az információs központok hálózatot alkotnak a politika, a tudomány, a hatóságok, a társadalombiztosítási teherviselők és a civil társadalom szereplői között, akik a kiküldött munkavállalók munkakörülményeinek javításáért szállnak síkra.

A projekt része egy gyakornokprogram, amely keretében a tanácsadók kölcsönösen ellátogatnak egymáshoz, tapasztalatokat szerezve a tanácsadás mindennapjairól.

Az információs központok lengyelországi, romániai, szlovéniai és horvátországi szakszervezeti ernyőszervezetek égisze alatt működnek, Magyarországon a Vasas szakszervezet nyit információs központot a kiküldött munkavállalók részére. Az összes partner szorosan együttműködik a német szakszervezeti szövetség, a DGB Fair mobilitás tanácsadó hálózatával. Az információs központok tanácsadói rendszeresen találkoznak továbbképzés céljából. A Fair mobilitás munkatársai és más előadók végzik a tanácsadók oktatását a német munkaerőpiacon tapasztalható jogi helyzetről. Minden tanácsadó iroda valamelyik ágazatra helyezi a hangsúlyt. A lengyelországi OPZZ elsősorban ápolókhoz fordul, akik magánháztartásokban dolgoznak. A magyarországi Vasas szakszervezet a fémiparba történő kiküldetéssel foglalkozik. A romániai BNS és a horvátországi SSSH tevékenységének súlypontját az építőiparra helyezi, míg a szlovéniai ZSSS a kiküldött tehergépkocsi-vezetőkre szakosodik.

A munkavállalók és multiplikátorok tájékoztatása végett a projekt saját weboldalt tart fenn, közzétesz rövid magyarázó filmet, és kampányt folytat az építőiparba történő kiküldésről.

A projektvezetés a DGB szövetségi oktatási központjából történik, amely a teljes hálózatot a Fair mobilitás projektvezetésével együttműködésben tartja fenn.


Nach oben

Kapcsolat

IQ Consult gGmbH
Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
E-mail: michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon: +49 (0)211-4301 197

 

DGB-Projekt Faire Mobilität
(A DGB Fair mobilitás projektje)
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-Mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 30 21 96 53 715

TÁMOGATÁS

Logo EU

EU

Ez a publikáció a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának (EaSI) pénzügyi támogatásával jött létre. Tartalma esetleg nem felel meg mindenben az Európai Bizottság hivatalos álláspontjainak.