Deutscher Gewerkschaftsbund

Pojasnjevalni film v sedmih jezikih

Katere so temeljne pravice napotenih delavcev ("Posted Workers")? Kako se bolje zaščitite pred izkoriščanjem in na koga se lahko obrnete v primeru težav? V pojasnjevalnem filmu "Fair Posting" najdete odgovore.

Petar in Maria prihajata iz Slovenije in sta v pojasnjevalnem filmu "Fair Posting" (dostojna napotitev) izobraževalne organizacije DGB BUND animirani figuri, ki delata na nemškem gradbišču. Film na podlagi zgodbe Petra in Marije pojasnjuje princip napotitve in pravice, ki priadajo napotenim delavcem. Marija Petru v filmu pojasnjuje, da je upravičen do minimalne plače za gradbeno panogo in do plačanega dopusta. Film je na voljo na spletu v nemškem, bolgarskem, angleškem, hrvaškem, poljskem, romunskem, slovenskem in madžarskem jeziku.

www.youtube.com/dostojna napotitev


Napoteni ste na delo v tujino? Imate pravice!

DGB

Letak je namenjen zaposlenim, napotenim v Nemčijo. Pojasnjuje zakonsko določene minimalne delovne pogoje, odgovarja na pogosto zastavljena vprašanja o socialnem zavarovanju in zagotavlja informacije o tem, katere napotke naj bi delavci pred in po njihovem času v Nemčiji upoštevali, da se zaščitijo pred prevaro in izkoriščanjem.

 

Napoteni delavci zaposleni v gradbeništvu? Imate pravice!

DGB

Letak obravnava pomembne predpise za napotene delavce v gradbeništvu: minimalno plačo za gradbeno panogo, delovni čas in počitek, odbitke od plač, plačan dopust in postopek Socialnega sklada v gradbeništvu (SOKA-BAU). Vsebuje napotke, kaj bi morali zaposleni pred in po delu v Nemčiji upoštevati, da se zaščitijo pred prevaro in izkoriščanjem.

Smernice za transnacionalno svetovanje

Guidelines

DGB Bildungswerk

Kako lahko svetujemo, če delovno razmerje presega nacionalne meje? Kaj pomeni skupno spremljanje primera na transnacionalni ravni? Na eni izmed naših delavnic so na podlagi izkušenj sodelovanja nastale smernice za transnacionalno svetovanje. (na voljo samo v angleškem jeziku)