Deutscher Gewerkschaftsbund

Program

DGB

Kick-Off-Meeting

20./21.2.2017, Berlin
Na prvem srečanju v projektu Fair posting so se vse sodelavke in vsi sodelavci spoznali in dobili vpogled v projekt in načrtovane aktivnosti. Poleg tega so partnerji predstavili analize o položaju napotenih delavcev iz posameznih držav.

 

Transnational Professional Exchange on Posted Workers: Developing Common Strategies in Counselling and Awareness-Raising

22.-24.5.2017, Berlin
Prva delavnica je bila izvedena s podporo Friedrich Ebert fundacije. V ospredju je bil uvod v nemško delovnopravno zakonodajo in osnove napotitve. Poleg tega so udeleženci razpravljali o tem, katero informativno gradivo bi bilo potrebno pripraviti v okviru projekta. En dan je bil posvečen kolegialnemu posvetovanju z izkušenimi kolegicami in kolegi iz svetovalnice Faire Mobilität.

 

 

Strokovna razprava: napoteni delavci v Nemčiji. Pravice – izzivi – možni ukrepi

12.9.2017, Hannover
Na prvi strokovni razpravi na temo napotitve so se srečali relevantni akterji in sledila je intenzivna izmenjava mnenj. V ospredju razprave je bila tako revizija direktive o napotitvi delavcev, kot tudi strategije izogibanja odgovornosti s strani delodajalcev ter možnosti nadzora.

 

Druga čezmejna delavnica

27.-29.9.2017, Zagreb
Druga delavnica v Zagrebu se je osredotočila na dve temi: svetovalna kompetenca in sodelovanje. Zunanja predavateljica je razpravljala o načelih svetovanja in vlogi svetovalcev. Svetovalke in svetovalci so izdelali smernice za dobro čezmejno sodelovanje.

Povezovalno srečanje v Bolgariji

23.11.2017, Sofia
Strokovnjakinje in strokovnjaki iz sindikatov in državnih organov v Bolgariji so se sestali, da bi razpravljali o napotitvi. Voditeljice kompetenčnega centra so predstavile projekt Fair Posting in podale uvod v evropsko zakonodajo in njeno nacionalno implementacijo v Bolgariji. Temu je sledila razprava o posebnostih napotitve v Bolgariji.

Szabolcs Sepsi

 

Povezovalno srečanje: Akterji napotitve

21.12.2017, Zagreb
Namen povezovalnega sestanka na Hrvaškem je bil združiti sindikate in državne institucije za izmenjavo informacij, izkušenj in perspektiv. Poleg predstavitve primerov iz kompetenčnega centra SSSH je potekala razprava o vprašanjih izračuna minimalne plače, obdavčitve napotenih delavcev in prihodnje revizije direktive o napotitvi delavcev.

 

Tretja čezmejna delavnica

22.-25.2.2018, Düsseldorf
Tretja delavnica se je osredotočila na specifične ureditve o napotitvi v prometnem sektorju. Povabljene so bile tudi kolegice in kolegi iz nizozemske fundacije VNB, ki v okviru svojega projekta svetujejo napotenim voznikom tovornjakov. Udeleženci delavnice so obiskali tudi počivališče ob avtocesti in se pogovarjali z vozniki tovornjakov o njihovem položaju.

 

Povezovalno srečanje v Sloveniji

27.2.2018, Ljubljana
Tega povezovalnega srečanja so se udeležile predstavnice in predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata za delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Finančne uprave Republike Slovenije ter Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice kakor tudi predstavniki slovenskih sindikatov. Vsi udeleženci so predstavili svoja stališča o napotitvi, nato pa so razpravljali o Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki je v Sloveniji začel veljati 1. januarja 2018. Pri tem so poudarili, da je treba opazovati in spremljati izvajanje zakona.

Strokovni posvet: varovanje delavskih pravic preko meja: poziv nadzoru, carini in načrtovanemu Evropskemu uradu za delo

18.4.2018, Berlin
Svetovalni centri za napotene delavce in sindikati redno poročajo o sistematičnem neizplačevanju plač, o kršitvi delavskih pravic in izogibanju predpisom o varnosti in zdravja pri delu. Učinkovit nadzor nad pravicami delavcev je neuspešen zaradi različnih dejavnikov. Kje so pomanjkljivosti v sedanjih nadzornih strukturah? Kako jih je možno razviti v bolj učinkovite pristojne enote za zaščito interesov delavcev? Kako naj bi bil opremljen Evropski urad za delo, da bi zagotovil čezmejno upoštevanje delovnega prava in varstva pri delu? Strokovnjaki in strokovnjakinje ter politiki in političarke so na strokovnem posvetu izmenjali mnenja o teh vprašanjih. Dogodek je potekal v sodelovanju z Inštitutom za ekonomske in družbene vede fundacije Hans Böckler.

Četrta čezmejna delavnica

13.-15.6.2018, Ljubljana
Na zadnji delavnici projekta sta bila na programu dva obiska: pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v Sloveniji izdaja potrdilo A1 so zaposleni pokazali, kako preverjajo podjetja, ki zaprosijo za potrdilo A1 za napotitev. Drugi obisk je bil na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, kjer so obiskovalke in obiskovalci dobili vpogled v pooblastila organa za nadzor delovnih razmerij in sankcioniranje kršiteljev. Po vrnitvi v dom sindikatov je Nataša Briški predstavila osnove odnosov z mediji, klasičnimi in socialnimi.

Drugo povezovalno srečanje o napotitvi delavcev na Hrvaškem

19.6.2018, Zagreb
V prvem delu srečanja so svetovalke in svetovalci iz Nemčije, Hrvaške in Slovenije podali svoje izkušnje kot podlago za razpravo: tipični primeri, strategije reševanja in upravne ovire so bile v ospredju razprave. V drugem delu so predstavnice in predstavniki Ministrstva za delo, Zavoda za pokojninsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za zaposlovanje predstavili svoje poglede na položaj napotenih delavcev iz Hrvaške. V okviru razprave so bili izdelani predlogi za izboljšanje delovnih pogojev mobilnih delavcev.