Deutscher Gewerkschaftsbund

Prireditve

Workshop

Dominique John

Odprtje informacijskega centra za napotene delavce

15.04.2019 | Varšava

Informacijski center sta otvorila podpredsednik OPZZ, gospod Piotr Ostrowski in gospod Adam Rogalewski, v. d. vodje mednarodnega oddelka OPZZ. Medijem sta predstavila položaj negovalcev starejših, ki živijo v bolnikovem domu, in da to v mnogih primerih spominja na sodobno suženjstvo. Posebno izpostavljeni slabim delovnim pogojem so negovalci, ki so napoteni na delo v Nemčiji, saj so del zapletenega modela zaposlovanja (v večini primerov so zaposleni pri poljskih agencijah na podlagi t.i. mandatne pogodbe, napoteni na nemško agencijo, ki jih pošilja na delo v družine v Nemčiji) in se borijo tako z nizkimi plačami, kot tudi s pomanjkanjem stikov in podpore delodajalcev. To ustvarja eno izmed najbolj negotovih situacij za zaposlene, v katerih se v mnogih primerih poljski državljani znajdejo v popolni izolaciji, brez podpore svojih delodajalcev ter so na voljo 24 ur na dan za oskrbo nemških družin.

Poročilo na spletni strani OPZZ v poljskem jeziku, poročila v medijih v poljskem jeziku (Puls Biznesu, Polski Obserwator, Everethnews)

Sindikalni projekti na temo napotitve: evropska izmenjava

22.03.2019 | Berlin

Omejeni roki izvajanja projektov in sprememba prednostnih nalog financiranja: Ti pogoji pogosto otežujejo zagotavljanje rezultatov projekta. S ciljem boljšega mreženja so se v Berlinu sestale sindikalistke in sindikalisti iz Nemčije, Francije, Poljske, Slovenije, Hrvaške, Romunije in Italije. Rezultat: predstavniki treh prisotnih projektov „Fair Working Conditions“, TIDE POWER in Reder Network želijo v prihodnje izpeljati več skupnih pobud. Dogodek so organizirali DGB Bildungswerk BUND e.V. skupaj s fundacijo Friedrich-Ebert-Stiftung, Marino Mesure iz Evropske federacije gradbenih in lesarskih delavcev in DGB projektom Faire Mobilität.

Spletno poročilo fundacije Friedrich-Ebert-Stiftung v nemščini.

Začetek novega projekta: prva čezmejna delavnica

19. - 21.03.2019 | Berlin

Nova projektna skupina se je prvič sestala v Berlinu na čezmejni delavnici. Pomembni točki programa sta bili izmenjava izkušenj o posebnostih napotitve iz posameznih partnerskih držav in medsebojno spoznavanje. Za nekatere projektne partnerje so se približevale otvoritve informacijskih centrov. Pri izmenjavi strategij so izkušene kolegice in kolegi delili svoje najboljše prakse.

 


Projekt "Fair Posting"

Drugi Strokovni posvet o napotenih delavcih

17.12.2018 | Ljubljana

Posveta, ki je bil izveden v Hiši EU v Ljubljani, so se udeležili predstavniki Ministrstva za delo, Inšpektorata RS za delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in sindikatov ZSSS. Glavna razprava je potekala v zvezi z uveljavljanjem Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, ki je začel veljati 1. januarja 2018.  Le-ta je uredil postopek napotitve delavcev v tujino ter prinesel več discipline pri plačevanju socialnih prispevkov in davkov, še vedno pa so problematične kršitve pravic napotenih delavcev ter odpravljanje le-teh v praksi.

Zaključno strokovno srečanje

30.11.2018 | Sofija

Konfederacija neodvisnih sindikatov v Bolgariji (KNSB) je v okviru projekta "Fair Posting" organizirala drugo zaključno strokovno srečanje. Kontaktni osebi na projektu, Neli Botevska in Velichka Mikova, sta udeležence seznanili s projektom in z implementacijo Direktive o napotitvi delavcev v nacionalno zakonodajo.

Razprave o težavah bolgarskih delavcev, napotenih v Nemčijo, so se udeležili predstavniki Ministrstva za delo in socialne zadeve (MTSP), Glavnega inšpektorata za delo (IA GIT), Nacionalne finančne uprave (NAP), Nacionalnega zavoda za zavarovanje (NOI), panožni sindikati KNSB s področja gradbeništva, zdravstva, pivovarstva, prometa, storitev in gozdarstva ter predstavniki bolgarske gradbene zbornice, združenja delodajalcev in strokovnjakinje in strokovnjaki iz sindikatov.

Evalvacijsko srečanje

14.11.-15.11.2018 | Dortmund

Proti koncu projekta smo se srečali z vsemi projektnimi partnerji v Dortmundu. Po skoraj dveh letih sodelovanja smo pregledali rezultate in jih primerjali z zastavljenimi cilji projekta. Vprašali smo se, katere ključne akterje smo uspeli pridobiti za našo zadevo in razmišljali o področjih, na katerih nismo dosegli svojih pričakovanj. Končni rezultat je bil pozitiven.

Delavnica: Položaj delavcev z Zahodnega Balkana

Stuttgart

Katarina Pejic

18.09.2019 | Stuttgart

V podporo napotenim in mobilnim delavcem iz držav Zahodnega Balkana je bilo na sedežu DGB v Stuttgartu organizirano regionalno delovno srečanje. Sindikalni svetovalci in svetovalke iz projektov Poštena mobilnosti in Poštena napotitev, SSSH (Hrvaška), ZSSS (Slovenija), predstavnika Sklada za socialno varnost delavcev v gradbeništvu (SOKA-BAU), predstavnik hrvaškega konzulata in predstavnica konzulata BiH, poslanec v Zveznem parlamentu in član poslanske skupine SPD g. Josip Juratović, vodja Welcome Centra Stuttgart, vodja Oddelka za integracijsko politiko mesta Stuttgart ter predstavniki nevladnih organizacij za pomoč tujcem na območju Stuttgarta. 

Zaključek dogodka: preventivno svetovalno delo je nujno potrebno. Tako napoteni delavci kot delavci, ki se svobodno gibajo v EU, morajo biti obveščeni o svojih pravicah, preden zapustijo državo; to zlasti velja za delavke in delavce iz Bosne in Hercegovine in ostalih tretjih držav, ki se jih napotuje preko Slovenije.

Drugo povezovalno srečanje o napotitvi delavcev na Hrvaškem

19.6.2018 | Zagreb

V prvem delu srečanja so svetovalke in svetovalci iz Nemčije, Hrvaške in Slovenije podali svoje izkušnje kot podlago za razpravo: tipični primeri, strategije reševanja in upravne ovire so bile v ospredju razprave. V drugem delu so predstavnice in predstavniki Ministrstva za delo, Zavoda za pokojninsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in Zavoda za zaposlovanje predstavili svoje poglede na položaj napotenih delavcev iz Hrvaške. V okviru razprave so bili izdelani predlogi za izboljšanje delovnih pogojev mobilnih delavcev.

Četrta čezmejna delavnica

13.-15.6.2018 | Ljubljana

Na zadnji delavnici projekta sta bila na programu dva obiska: pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v Sloveniji izdaja potrdilo A1 so zaposleni pokazali, kako preverjajo podjetja, ki zaprosijo za potrdilo A1 za napotitev. Drugi obisk je bil na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo, kjer so obiskovalke in obiskovalci dobili vpogled v pooblastila organa za nadzor delovnih razmerij in sankcioniranje kršiteljev. Po vrnitvi v dom sindikatov je Nataša Briški predstavila osnove odnosov z mediji, klasičnimi in socialnimi.

Workshop Natasa Brski

DGB Bw

Strokovni posvet: varovanje delavskih pravic preko meja: poziv nadzoru, carini in načrtovanemu Evropskemu uradu za delo

18.4.2018 | Berlin

Svetovalni centri za napotene delavce in sindikati redno poročajo o sistematičnem neizplačevanju plač, o kršitvi delavskih pravic in izogibanju predpisom o varnosti in zdravja pri delu. Učinkovit nadzor nad pravicami delavcev je neuspešen zaradi različnih dejavnikov. Kje so pomanjkljivosti v sedanjih nadzornih strukturah? Kako jih je možno razviti v bolj učinkovite pristojne enote za zaščito interesov delavcev? Kako naj bi bil opremljen Evropski urad za delo, da bi zagotovil čezmejno upoštevanje delovnega prava in varstva pri delu? Strokovnjaki in strokovnjakinje ter politiki in političarke so na strokovnem posvetu izmenjali mnenja o teh vprašanjih. Dogodek je potekal v sodelovanju z Inštitutom za ekonomske in družbene vede fundacije Hans Böckler.

Povezovalno srečanje v Sloveniji

27.2.2018 | Ljubljana

Tega povezovalnega srečanja so se udeležile predstavnice in predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorata za delo, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Finančne uprave Republike Slovenije ter Združenja delodajalcev Slovenije, Gospodarske zbornice, Obrtne zbornice kakor tudi predstavniki slovenskih sindikatov. Vsi udeleženci so predstavili svoja stališča o napotitvi, nato pa so razpravljali o Zakonu o čezmejnem izvajanju storitev, ki je v Sloveniji začel veljati 1. januarja 2018. Pri tem so poudarili, da je treba opazovati in spremljati izvajanje zakona.

Tretja čezmejna delavnica

22.-25.2.2018 | Düsseldorf

Tretja delavnica se je osredotočila na specifične ureditve o napotitvi v prometnem sektorju. Povabljene so bile tudi kolegice in kolegi iz nizozemske fundacije VNB, ki v okviru svojega projekta svetujejo napotenim voznikom tovornjakov. Udeleženci delavnice so obiskali tudi počivališče ob avtocesti in se pogovarjali z vozniki tovornjakov o njihovem položaju.

Povezovalno srečanje: Akterji napotitve

21.12.2017 | Zagreb

Namen povezovalnega sestanka na Hrvaškem je bil združiti sindikate in državne institucije za izmenjavo informacij, izkušenj in perspektiv. Poleg predstavitve primerov iz kompetenčnega centra SSSH je potekala razprava o vprašanjih izračuna minimalne plače, obdavčitve napotenih delavcev in prihodnje revizije direktive o napotitvi delavcev.

Szabolcs Sepsi

Povezovalno srečanje v Bolgariji

23.11.2017 | Sofia

Strokovnjakinje in strokovnjaki iz sindikatov in državnih organov v Bolgariji so se sestali, da bi razpravljali o napotitvi. Voditeljice kompetenčnega centra so predstavile projekt Fair Posting in podale uvod v evropsko zakonodajo in njeno nacionalno implementacijo v Bolgariji. Temu je sledila razprava o posebnostih napotitve v Bolgariji.

Druga čezmejna delavnica

27.-29.9.2017 | Zagreb

Druga delavnica v Zagrebu se je osredotočila na dve temi: svetovalna kompetenca in sodelovanje. Zunanja predavateljica je razpravljala o načelih svetovanja in vlogi svetovalcev. Svetovalke in svetovalci so izdelali smernice za dobro čezmejno sodelovanje.

Strokovna razprava: napoteni delavci v Nemčiji. Pravice – izzivi – možni ukrepi

12.9.2017 | Hannover

Na prvi strokovni razpravi na temo napotitve so se srečali relevantni akterji in sledila je intenzivna izmenjava mnenj. V ospredju razprave je bila tako revizija direktive o napotitvi delavcev, kot tudi strategije izogibanja odgovornosti s strani delodajalcev ter možnosti nadzora.

Transnational Professional Exchange on Posted Workers: Developing Common Strategies in Counselling and Awareness-Raising

22.-24.5.2017 | Berlin

Prva delavnica je bila izvedena s podporo Friedrich Ebert fundacije. V ospredju je bil uvod v nemško delovnopravno zakonodajo in osnove napotitve. Poleg tega so udeleženci razpravljali o tem, katero informativno gradivo bi bilo potrebno pripraviti v okviru projekta. En dan je bil posvečen kolegialnemu posvetovanju z izkušenimi kolegicami in kolegi iz svetovalnice Faire Mobilität.

Kick-Off-Meeting

20. +21.2.2017 | Berlin
Na prvem srečanju v projektu Fair posting so se vse sodelavke in vsi sodelavci spoznali in dobili vpogled v projekt in načrtovane aktivnosti. Poleg tega so partnerji predstavili analize o položaju napotenih delavcev iz posameznih držav.