Deutscher Gewerkschaftsbund

Kdo smo

BNS

Logo BNS

BNS

Blocul National Sindical (BNS) / Nacionalna konfederacija sindikalnih blokov - Romunija predstavlja pravice in kampanje v imenu več kot 350 000 delavcev. BNS si prizadeva doseči dobro kakovost življenja za vsakogar in pravično družbo, v kateri so priznane pravice vseh delavcev in državljanov. BNS je članica Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC), Panevropskega regionalnega sveta (PERC) in Evropske konfederacije sindikatov (ETUC).

www.bns.ro

DGB Bildungswerk Bund

DGB Bildungswerk Bund Logo

DGB Bildungswerk Bund je nacionalna organizacija Nemške zveze sindikatov (DGB) za splošno, politično in sindikalno posredovanje znanja in dodatno izobraževanje. Med drugim podpira ljudi, ki se na delovnem mestu angažirajo na področju migracij in enakopravnosti.

www.dgb-bildungswerk.de
 

OPZZ

Logo OPZZ

OPZZ

Poljska nacionalna zveza sindikatov (OPZZ) je največja nacionalna krovna konfederacija sindikatov na Poljskem, ki jo sestavljajo združene nacionalne sindikalne organizacije in panožne zveze sindikatov. Cilj OPZZ je zagotoviti dostojne življenjske in delovne razmere v demokratični družbi.

www.opzz.org.pl

SSSH

Logo SSSH

Zveza svobodnih sindikatov Hrvaške je največje združenje sindikatov v državi in zastopa več kot 100.000 članov iz zasebnega in javnega sektorja. SSSH je članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC).

www.sssh.hr

VASAS

VASAS, madžarska zveza kovinarjev predstavlja interese delavcev kovinske, avtomobilske, strojne, elektronske in IKT industrije. VASAS obstaja že več kot 112 let in je danes nedvomno eden največjih panožnih sindikatov na Madžarskem z 20.000 aktivnih članov. To pomeni približno 20% v zastopanih dejavnostih.

www.vasasok.hu

ZSSS

Logo ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je največje združenje sindikatov v državi. ZSSS je članica Evropske konfederacije sindikatov, ima pa predstavnike v Državnem svetu Slovenije, Ekonomsko socialnem svetu in v skupščinah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter Zavoda za zaposlovanje.

www.zsss.si


Sodelujoči partner

DGB – Nemška zveza sindikatov / Faire Mobilität

Logo Faire Mobilität

Faire Mobilität je projekt zveznega upravnega odbora Nemške zveze sindikatov (DGB). V okviru projekta deluje osem svetovalnic, ki podpirajo mobilne delavce in jim zagotavljajo informacije s področja delovnega in socialnega prava.

www.faire-mobilitaet.de

Kontakt

IQ Consult gGmbH
Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
elektronski naslov michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
telefon +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 (0)30 21 96 53 715

Subvencioniranje

To publikacijo je finančno podprl Evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnih stališč Evropske unije.