Deutscher Gewerkschaftsbund

Kdo smo

CITUB – Konfederacija neodvisnih sindikatov v Bolgariji

 

Logo KNSB CITUB

Konfederacija neodvisnih sindikatov v Bolgariji (КНСБ/CITUB) je največja zveza sindikatov v Bolgariji in je članica Mednarodne konfederacije sindikatov in Evropske konfederacije sindikatov.

http://knsb-bg.org

 


DGB Bildungswerk Bund

DGB Bildungswerk Bund Logo

DGB Bildungswerk Bund je nacionalna organizacija Nemške zveze sindikatov (DGB) za splošno, politično in sindikalno posredovanje znanja in dodatno izobraževanje. Med drugim podpira ljudi, ki se na delovnem mestu angažirajo na področju migracij in enakopravnosti.

https://www.dgb-bildungswerk.de
 


SSSH – Zveza svobodnih sindikatov Hrvaške

 

Logo SSSH

Zveza svobodnih sindikatov Hrvaške je največje združenje sindikatov v državi in zastopa več kot 100.000 članov iz zasebnega in javnega sektorja. SSSH je članica Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) in Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC).

http://www.sssh.hr


ZSSS – Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Logo ZSSS

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je največje združenje sindikatov v državi. ZSSS je članica Evropske konfederacije sindikatov, ima pa predstavnike v Državnem svetu Slovenije, Ekonomsko socialnem svetu in v skupščinah Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter Zavoda za zaposlovanje.

www.zsss.si


 

Sodelujoči partner

DGB – Nemška zveza sindikatov / Faire Mobilität

Logo Faire Mobilität

Faire Mobilität je projekt zveznega upravnega odbora Nemške zveze sindikatov (DGB). V okviru projekta deluje osem svetovalnic, ki podpirajo mobilne delavce in jim zagotavljajo informacije s področja delovnega in socialnega prava.

www.faire-mobilitaet.de

Kontakt

DGB Bildungswerk Bund
Michaela Dälken
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
elektronski naslov michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
telefon +49 211 4301-198

 

DGB-Projekt Faire Mobilität
Dominique John
Kapweg 4, 13405 Berlin
elektronski naslov mobilitaet@dgb.de
telefon +49 30 21240540

Subvencioniranje

To publikacijo je finančno podprl Evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnih stališč Evropske unije.