Deutscher Gewerkschaftsbund

Kaj delamo?

Aufsuchende Beratung

Katarina Pejić

S projektom "Fair Working Conditions" vzpostavljamo čezmejno svetovalno mrežo za napotene delavce v Evropi. Mrežo sestavljajo svetovalnice sindikatov in podobnih ustanov v nekaterih državah porekla napotenih delavcev: Hrvaška, Poljska, Madžarska, Romunija in Slovenija ter v ciljni državi Nemčiji.

V državah porekla vzpostavljamo informacijske centre, ki zaposlene pred odhodom obveščajo o njihovih pravicah na nemškem trgu dela. Po njihovi vrnitvi pa informacijski centri in svetovalnice Faire Mobilität v Nemčiji podpirajo delavce pri uveljavljanju morebitnih zahtevkov do delodajalcev in pri vprašanjih socialnega prava, kot so na primer zdravstveno zavarovanje, poškodbe pri delu ipd..

Informacijski centri tvorijo mreže z akterji iz politike, znanosti, javnih ustanov, nosilcev socialnega zavarovanja in civilne družbe, ki se zavzemajo za izboljšanje delovnih pogojev napotenih delavcev.

Projekt vključuje tudi t. i. »program vajeništva«. Svetovalke in svetovalci se med seboj obiskujejo in se učijo drug od drugega pri vsakodnevnem svetovanju.

Informacijski centri za napotene delavce na Poljskem, v Romuniji, v Sloveniji in na Hrvaškem se nahajajo pri krovnih sindikalnih organizacijah, na Madžarskem pa pri sindikatu kovinarjev VASAS. Vsi partnerji tesno sodelujejo s svetovalno mrežo Faire Mobilität Nemške zveze sindikatov ( DGB). Svetovalke in svetovalci v informacijskih centrih se redno srečujejo na delavnicah, kjer se dodatno izobražujejo. Sodelavke in sodelavci v svetovalnicah Faire Mobilität in druge referentke in referenti  usposabljajo svetovalke in svetovalce na področju pravnega položaja na nemškem trgu dela.

Vsak informacijski center je posebej usmerjen v določen sektor - panogo. Poljski OPZZ se posebej posveča negovalkam, zaposlenim v zasebnih gospodinjstvih. Madžarski VASAS je sindikat kovinarjev in se ukvarja z napotitvami v kovinski industriji. Romunski BNS in hrvaški SSSH imata poudarek na gradbeni industriji, medtem ko je slovenska svetovalnica ZSSS specializirana na napotitev voznic in voznikov tovornjakov v mednarodnem prometu.

V namen obveščanja zaposlenih ter strokovne javnosti na tem področju projekt upravlja lastno spletno stran, objavi kratek razlagalni film in vodi kampanjo o napotitvi v gradbeništvu.

Vodenje projekta se nahaja pri DGB-Bildungswerk Bund, ki usklajuje celotno mrežo v sodelovanju z vodstvom projekta Faire Mobilität.

Kontakt

IQ Consult gGmbH
Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
elektronski naslov michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
telefon +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 (0)30 21 96 53 715

Subvencioniranje

To publikacijo je finančno podprl Evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnih stališč Evropske unije.