Deutscher Gewerkschaftsbund

Kaj je napotitev?

DGB


Napotitev na delo v tujino je začasno opravljanje dela delavke ali delavca v drugi državi EU po nalogu in za račun delodajalca.

Med napotitvijo ostanejo delavke ali delavci zaposleni pri svojem delodajalcu in so še naprej socialno zavarovani v državi zaposlitve. Večina napotenih delavcev (42 odstotkov) dela po podatkih Evropskega parlamenta v gradbeništvu, 22 odstotkov dela v predelovalni industriji, 14 odstotkov v izobraževanju, zdravstvu in socialnem varstvu ter 10 odstotkov na področju poslovnih storitev.

Pravni temelj je svoboda opravljanja storitev. V okiru tega lahko evropska podjetja nudijo svoje storitve v drugih državah članicah EU in v ta namen tja napotijo delavke in delavce. Da bi preprečili diskriminacijo, je EU z direktivo o napotitvi delavcev z leta 1996 določila, da za napotene delavce veljajo minimalni delovno-pravni standardi države, v kateri delajo:

  • minimalna urna postavka, tudi za nadurno delo
  • maksimalno število delovnih ur in minimalni čas počitka
  • plačani minimalni letni dopust
  • pogoji za posredovanje dela delavcev, zlasti v primeru podjetij za začasno zaposlovanje
  • zdravje, varnost in higiena na delovnem mestu
  • enako obravnavanje moških in žensk ter posebno varstvo nosečnic, mater in otrok.

V nemškem zakonu o napotitvi delavcev, s katerim je bila prevzeta direktiva EU v nacionalno zakonodajo, je določeno, da je potrebno izplačati panožne minimalne plače. V praksi so napoteni delavci pogosto slabše plačani kot redne delavke in delavci. V Nemčiji prejemajo po oceni Evropske komisije do 50 odstotkov manj plače. Eden od vzrokov za to je, da so napoteni delavci običajno plačani le v skladu z veljavnimi določbami o minimalni plači. Dodatni plačni elementi oz. panožne tarife, veljavne v Nemčiji, se zanje pogosto ne uporabljajo.

Z reformo direktive o napotitvi delavcev, sprejeto maja 2018, naj bi v bodoče povsod veljalo načelo: "enako plačilo za enako delo na istem mestu". Vendar je potrebno direktivo še prenesti v nacionalno zakonodajo. Predvidoma pa mednarodni cestni prevoz ne bo vključen.

Poleg neenakega plačila se napoteni delavci soočajo z nezakonitimi ravnanji: delodajalci včasih ne prijavijo svojih zaposlenih v socialno zavarovanje, zato potrebna A1 potrdila ponarejajo. Deloma so to fantomska podjetja ali podjetja poštni nabiralniki, ki so bila ustanovljena zgolj zaradi napotitve delavcev in tvorijo transparentne podizvajalske verige.

Kontakt

DGB Bildungswerk Bund
Michaela Dälken
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
elektronski naslov michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
telefon +49 211 4301-198

 

DGB-Projekt Faire Mobilität
Dominique John
Kapweg 4, 13405 Berlin
elektronski naslov mobilitaet@dgb.de
telefon +49 30 21240540

Subvencioniranje

To publikacijo je finančno podprl Evropski program za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI). Vsebina te publikacije ne odraža nujno uradnih stališč Evropske unije.