Deutscher Gewerkschaftsbund

Ce înseamnă „detaşarea”?

Prin personal detaşat se înţeleg salariaţii trimişi temporar de angajator să lucreze într-o altă ţară din UE. În perioada detaşării, aceştia rămân angajaţi ai firmei din ţara de origine, în mod normal fiind asiguraţi acolo. Din datele publicate de Parlamentul European majoritatea lucrătorilor detaşaţi (42%) lucrează în construcţii, 22% în industrie, 14% în învăţământ, sectorul medical şi social şi 10% în sectorul serviciilor.

Cadrul legal este dat de libertatea de prestare a serviciilor. Conform acestor drepturi, agenţii economici europeni îşi pot oferi serviciile în orice altă ţară din UE, detaşându-şi acolo personalul necesar. Pentru a preveni anumite dezavantaje, UE a adoptat Directiva din 1996 privind detaşarea personalului care reglementează condiţiile minime legale de care beneficiază personalul detaşat în ţara în care îşi desfăşoară activitatea:

·       Salariile minime

·       Timpul maxim de lucru şi durata minimă a pauzelor

·       Limita minimă a concediului anual de odihnă plătit

·       Condiţii pentru leasingul de personal operat de agenţii de muncă temporară

·       Siguranţa, protecţia sănătăţii şi igiena la locul de muncă

·       Egalitatea în drepturi a femeilor şi bărbaţilor

În Germania, legea privind detaşarea angajaţilor, care transpune în legislaţia naţională directiva europeană respectivă, prevede obligația de a se plăti salariile negociate în contractele colective de muncă din anumite sectoare economice. În realitate, personalul detaşat este plătit deseori mai prost decât salariaţii locali. În Germania, conform estimărilor efectuate de Comisia Europeană, lucrătorii detașați primesc salarii cu până la 50% mai mici. După revizuirea din mai 2018 a directivei europene privind detaşarea personalului, au apărut câteva schimbări. Acest amendament va intra în vigoare în anul 2020. Până atunci, statele membre UE sunt obligate să transpună această reformă în legislaţia naţională.

Lucrătorii detașați nu lucrează decât o anumită perioadă în Germania, mulţi din aceştia nu vorbesc bine germana şi nu au decât puţine contacte pe plan local. În aceste condiții de detașare, lucrătorii se află în pericol de a fi exploataţi de unele firme. În realitate, anumite firme nu plătesc salariile, reţin alocaţiile de concediu şi îi concediază pe lucrători fără să țină cont de termenul de preaviz legal. Deseori angajatorii nu-şi înscriu personalul nici la asigurările sociale, falsificând formularele A1 necesare pentru acest demers.  Angajaţii detaşaţi în Germania pot apela pentru ajutor la centrele de consultanţă ale sindicatelor, de exemplu centrele „Faire Mobilität” („Mobilitate echitabilă”), sau la centrele de informare „Condiții de muncă echitabile/Fair Working Conditions” din ţara de origine.


Nach oben

Contact

IQ Consult gGmbH
Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
E-mail: michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon: +49 (0)211 4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 (0)30 21 96 53 715

FINANŢARE

Logo EU

EU

Prezenta informare a fost susţinută financiar de Programul european pentru ocuparea fortei de munca si inovare sociala (EaSI). Textul nu coincide obligatoriu cu punctul de vedere oficial al Comisiei Europene.