Deutscher Gewerkschaftsbund

Centra informacyjne

Poradnie prowadzone przez związki zawodowe i organizacje współpracujące ze związkami w Chorwacji, Polsce, Rumunii, Słowenii i na Węgrzech tworzą sieć „Uczciwych warunków pracy” (Fair Working Conditions). Poradnie te wspierają pracowników, którzy mają zostać oddelegowani do Niemiec lub którzy powracają stamtąd po oddelegowaniu. Porady są bezpłatne. W Niemczech DGB (Niemiecka Federacja Związków Zawodowych) prowadzi osiem poradni w ramach projektu „Uczciwej mobilności” (Faire Mobilität) dla pracowników mobilnych.

Zagrzeb | Chorwacja

Suncica

Marijana Tomić

Vinko

Vinko Cestar

Warszawa | Polska

Magdalena Kossakowska

Magdalena Kossakowska

Bukareszt |  Rumunia

Mirela

Mirela Caravan

 Lublana | Słowenia

Marko

Marko Tanasic

Budapeszt | Węgry

Bábel Balázs, Bettina Kiss

Vasas


Nach oben