Deutscher Gewerkschaftsbund

Imprezy

Workshop

Dominique John

Otwarcie centrum Informacyjnego dla pracowników delegowanych

Warszawa | Polska

15.04.2019

Centrum informacyjne otworzyli Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ, oraz Adam Rogalewski, p.o. kierownika działu międzynarodowego OPZZ. Przedstawili oni mediom sytuację opiekunek pielęgnujących osoby w podeszłym wieku i mieszkających w domu swoich podopiecznych. Sytuacja taka w wielu przypadkach przypomina współczesne niewolnictwo. Szczególnie narażone na złe warunki pracy są opiekunki oddelegowane do Niemiec w ramach skomplikowanego modelu zatrudnienia (w większości przypadków zatrudnione pierwotnie przez polską agencję na podstawie umowy zlecenia i następnie przenoszone do niemieckiej agencji, wysyłającej je do pracy u niemieckich rodzin). Bolączką są nie tylko niskie płace, lecz również brak kontaktu i wsparcia ze strony pracodawcy. Stwarza to z punktu widzenia zatrudnionych bardzo niepewną sytuację, w której polskie obywatelki, w całkowitej izolacji i bez pomocy pracodawców, są często dostępne 24 godziny na dobę, aby zapewnić opiekę niemieckim rodzinom. Co więcej, zgodnie z polskim prawem, opiekunowie osób starszych nie są objęci godzinową płacą minimalną. Nie ma dokładnych danych o liczbie opiekunów osób starszych w Niemczech, szacuje się jednak, że w tym kraju pracuje około 300,000 opiekunów osób starszych, z czego większość z nich stanowią obywatele Polski. Istnieje pilna potrzeba zapewnienia pomocy i doradztwa dla polskich opiekunów i opiekunek osób starszych delegowanych do pracy do Niemiec.

Sprawozdanie na stronie OPZZ, doniesienia medialne: Puls Biznesu, Polski Obserwator, Everethnews .

Projekty związkowe w zakresie oddelegowania: wymiana europejska

Berlin | Niemcy

22.03.2019 

Ograniczony czas trwania projektu i zmieniające się priorytety finansowania: oto warunki, które często utrudniają nadawanie trwałego kształtu wynikom projektów. Związki zawodowe z Niemiec, Francji, Polski, Słowenii, Chorwacji, Rumunii i Włoch spotkały się w Berlinie w celu stworzenia lepszej sieci kontaktów. Wnioski: przedstawiciele trzech obecnych projektów – Fair Working Conditions, TIDE POWER i Reder Network – chcą w przyszłości realizować więcej wspólnych inicjatyw. Wydarzenie zostało zorganizowane przez DGB-Bildungswerk BUND e.V. wraz z Fundacją im. Friedricha Eberta, Mariną Mesure z Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego oraz projektem DGB „Uczciwa mobilność”.

Raport Fundacji im. Friedricha Eberta w języku niemieckim.

Początek nowego projektu: pierwsze warsztaty międzynarodowe

Berlin | Niemcy

19.-21.03.2019 

Nowy zespół projektowy spotkał się po raz pierwszy w Berlinie na międzynarodowych warsztatach. Ważnymi punktami programu była wymiana informacji na temat specyfiki delegowania pracowników z poszczególnych krajów partnerskich oraz wzajemne poznanie się. Niektórzy partnerzy projektu mieli wkrótce otworzyć swoje centra informacyjne. W ramach dyskusji na temat strategii doświadczone koleżanki i doświadczeni koledzy dzielili się swoimi najlepszymi praktykami.