Deutscher Gewerkschaftsbund

Co robimy?

W ramach projektu „Uczciwe warunki pracy” tworzymy międzynarodową sieć poradnictwa dla pracowników delegowanych w Europie.
Sieć składa się z poradni prowadzonych przez związki zawodowe (bądź organizacje współpracujące ze związkami) w niektórych krajach pochodzenia pracowników delegowanych: Chorwacji, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i Słowenii oraz w kraju docelowym – Niemczech.

W krajach pochodzenia tworzymy centra informacyjne, które informują pracowników przed wyjazdem o ich prawach na niemieckim rynku pracy. Po powrocie pracownicy mogą uzyskać w centrach informacyjnych i poradniach projektu „Uczciwej mobilności” (Faire Mobilität) w Niemczech pomoc w dochodzeniu ewentualnych roszczeń wobec pracodawców oraz wsparcie w kwestiach socjalnych, ubezpieczenia zdrowotnego, wypadków przy pracy itp.

Centra informacyjne tworzą sieci kontaktów z podmiotami – reprezentującymi świat polityki i nauki, właściwe urzędy, instytucje ubezpieczeń społecznych i społeczeństwo obywatelskie – pracującymi na rzecz poprawy warunków pracy pracowników delegowanych.

Częścią projektu jest program stażowy. Doradcy odwiedzają się nawzajem i uczą się od siebie podczas codziennej praktycznej pracy.

Centra informacyjne znajdują się w strukturach central związków zawodowych w Polsce, Rumunii, Słowenii i Chorwacji. Na Węgrzech centrum informacyjne dla pracowników delegowanych jest tworzone przez Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Metalowego VASASAS. Wszyscy partnerzy ściśle współpracują z siecią doradczą DGB „Uczciwa mobilność”. Doradcy centrów informacyjnych spotykają się regularnie na warsztatach w celu podnoszenia kwalifikacji.

Pracownicy „Uczciwej mobilności” oraz inni prelegenci szkolą konsultantów w zakresie sytuacji prawnej na niemieckim rynku pracy. Każda poradnia ma swoją specjalizację branżową. OPZZ z Polski zajmuje się w szczególności opiekunkami i pielęgniarkami pracującymi w niemieckich gospodarstwach domowych. VASASAS z Węgier jest związkiem metalowców i działa na rzecz pracowników delegowanych w pokrewnych branżach. Rumuński BNS i chorwacki SSSH koncentrują się na sektorze budowlanym, zaś słoweński ZSSS na oddelegowanych kierowcach ciężarówek.

W celu informowania pracowników i multiplikatorów projekt ma własną stronę internetową, publikuje krótki film edukacyjny oraz prowadzi kampanię na temat oddelegowania w branży budowlanej.

Zarządzanie projektem odbywa się w ramach struktur DGB-Bildungswerk Bund, który koordynuje całą sieć we współpracy z kierownictwem projektu „Uczciwa mobilność”.


Nach oben

KONTAKT

IQ Consult gGmbH

Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
E-mail: michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon: +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
(Uczciwa mobilność)
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 30 21 96 53 715

WSPARCIE

Logo EU

EU

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Treść może nie odpowiadać oficjalnym stanowiskom Komisji Europejskiej.