Deutscher Gewerkschaftsbund

5 rad dla pracowników oddelegowanych na budowę

Pracujesz na budowie w Niemczech i pochodzisz z innego kraju UE? W tym filmie znajdziesz najważniejsze wskazówki, jak chronić się przed wyzyskiem. Podziel się tym filmem z przyjaciółmi i współpracownikami, aby wszyscy wiedzieli o swoich


Twoje wynagrodzenie jako pracownik oddelegowany na budowie

Pracujesz na budowie w Niemczech i pochodzisz z innego kraju UE? W tym filmie możesz się dowiedzieć, jakie wynagrodzenie przysługuje Ci jako oddelegowanemu pracownikowi.


Film edukacyjny: „Uczciwe oddelegowanie”

 

Piotr i Maria pochodzą z Polski i są animowanymi postaciami w ogrodniczkach w filmie edukacyjnym „Faire Entsendung” („Uczciwe oddelegowanie”) opracowanym przez DGB Bildungswerk BUND. Pracują na niemieckiej budowie. Na podstawie historii Piotra i Marii film wyjaśnia zasady delegowania i prawa przysługujące pracownikom oddelegowanym. W filmie Maria wyjaśnia Piotrowi, że ma prawo do obowiązującej w branży budowlanej płacy minimalnej i płatnego urlopu. Film jest dostępny online w językach niemieckim, bułgarskim, angielskim, chorwackim, polskim, rumuńskim, słoweńskim i węgierskim.

www.youtube.com/Uczciwe oddelegowanie


Nach oben

Jesteś pracownikiem oddelegowanym? Masz swoje prawa!

DGB

Ulotka jest przeznaczona dla pracowników delegowanych do Niemiec. Wyjaśniono w niej przepisy prawne i minimalne wymogi dotyczące warunków pracy, udzielono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego, a także porad na temat tego, na co pracownicy powinni zwracać uwagę przed wyjazdem do Niemiec, podczas pobytu i po powrocie, aby chronić się przed wyzyskiem.

Oddelegowanie na budowie? Masz swoje prawa!

DGB

W ulotce omówiono ważne przepisy dla delegowanych pracowników budownictwa: branżowe płace minimalne wynikające z układów zbiorowych, okresy pracy i odpoczynku, potrącenia z wynagrodzenia, płatne urlopy oraz procedurę funduszu urlopowego w budownictwie. Broszura informuje, o czym powinni pamiętać pracownicy przed wyjazdem do Niemiec, podczas pobytu i po powrocie, aby chronić się przed wyzyskiem.

Moje prawa w opiece domowej

OPZZ

OPZZ

Niniejsza broszura zawiera informacje o pracy w opiece domowej w Niemczech i jest adresowana bezpośrednio do pracowników delegowanych w niemieckich gospodarstwach domowych. Broszura dostarcza podstawowych informacji o prawach pracownika, a także o specyfice pracy w domach prywatnych. W broszurze wyjaśniono ważne regulacje dotyczące niemieckiego rynku pracy: płacę minimalną, godziny pracy i odpoczynku, a także zagadnienia dotyczące urlopu i ochrony zdrowia. Broszura informuje także o obowiązującej
formie i treści umów, które powinny być zawarte o
pracę w tej dziedzinie. Broszura zawiera również
dane kontaktowe do centrów doradczych w Polsce
i Niemczech.

Wytyczne dotyczące transgranicznego poradnictwa

Guidelines

DGB Bildungswerk

Jak możemy udzielić porady, jeśli stosunek pracy wykracza poza granice państwowe? Co oznacza monitoring zgłoszonych spraw w wymiarze transgranicznym? W trakcie jednych z naszych warsztatów – na podstawie doświadczeń z dotychczasowej współpracy – opracowano wytyczne dla osób świadczących takie międzynarodowe poradnictwo.