Deutscher Gewerkschaftsbund

Kim jesteśmy

BNS

Logo BNS

BNS

Blocul National Sindical (BNS) / The National Trade Union Bloc Confederation – Rumunia reprezentuje prawa i działa w imieniu ponad 350 000 pracowników. BNS dąży do osiągnięcia dobrej jakości życia dla wszystkich i sprawiedliwego społeczeństwa, w którym prawa wszystkich pracowników i obywateli są uznawane. BNS jest członkiem Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC), Paneuropejskiej Rady Regionalnej (PERC) i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC).

www.bns.ro

DGB Bildungswerk Bund

Logo Bildungswerk

DGB Bildungswerk

DGB Bildungswerk Bund jest ogólnokrajową organizacją Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB), zajmującą się transferem wiedzy ogólnej, politycznej i związkowej oraz szkoleniami. Organizacja wspiera między innymi osoby zaangażowane w świecie pracy w kwestie związane z migracją i równouprawnieniem.

www.dgb-bildungswerk.de

OPZZ

Logo OPZZ

OPZZ

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) jest największą w Polsce centralą związkową, w której skład wchodzą zarówno ogólnokrajowe organizacje związkowe, jak i branżowe federacje związków zawodowych. Celem OPZZ jest zapewnienie godnych warunków życia i pracy w społeczeństwie demokratycznym.

www.opzz.org.pl

SSSH

Logo SSSH

SSSH

Federacja Niezależnych Związków Zawodowych Chorwacji jest największą konfederacją związków zawodowych w kraju. Reprezentuje ponad 100 000 członków z sektora prywatnego i publicznego. SSSH jest członkiem Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) i Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).

www.sssh.hr

VASAS

VASAS, Węgierska Federacja Metalowców, reprezentuje interesy pracowników przemysłu metalowego, motoryzacyjnego, budowy maszyn, elektronicznego i branży ICT. VASASAS ma ponad 112 lat, obecnie jest jednym z największych branżowych związków zawodowych na Węgrzech. Ma 20 tysięcy aktywnych członków. Oznacza to ok. 20% uzwiązkowienia w sektorach objętych działalnością związku.

www.vasasok.hu

ZSSS

Logo ZSSS

ZSSS

Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Słowenii (ZSSS) jest największą konfederacją związków zawodowych w kraju. ZSSS jest członkiem Rady Państwa (wyższej izby słoweńskiego parlamentu) i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.

www.zsss.si


Współpracujący partnerzy

DGB - Niemiecka Federacja Związków Zawodowych / Uczciwa mobilność

Logo Faire Mobilität

Faire Mobilität

Faire Mobilität (Uczciwa mobilność) jest projektem Federalnego Zarządu Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB). W ramach projektu działa osiem poradni, które wspierają mobilnych pracowników i udzielają im informacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego.

www.faire-mobilitaet.de


Nach oben

KONTAKT

IQ Consult gGmbH

Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
E-mail: michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon: +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
(Uczciwa mobilność)
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 30 21 96 53 715

WSPARCIE

Logo EU

EU

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Treść może nie odpowiadać oficjalnym stanowiskom Komisji Europejskiej.