Deutscher Gewerkschaftsbund

KONTAKT

IQ Consult gGmbH

Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
E-mail: michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon: +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
(Uczciwa mobilność)
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 30 21 96 53 715

WSPARCIE

Logo EU

EU

Niniejsza publikacja została sfinansowana ze środków Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI). Treść może nie odpowiadać oficjalnym stanowiskom Komisji Europejskiej.