Deutscher Gewerkschaftsbund

Informacijski centri

Mreža „Fair Working Conditions“ uključuje sindikate i radnička savjetovališta u Poljski, Rumunski, Madžarski, Hrvatskoj i Sloveniji. Navedena savjetovališta pružaju podršku radnicama i radnicima koji su upućeni na rad u Njemačku ili se nakon upućivanja na rad iz Njemačke vraćaju u matičnu zemlju. Usluge savjetovanja su besplatne. Njemački savez sindikata vodi osam savjetovališta za pravednu mobilnost u Njemačkoj za potrebe radnika iz drugih zemalja, ili članica EU.

Zagreb | Hrvatska

Suncica

Marijana Tomić

Vinko

Vinko Cestar

Budimpešta | Mađarska

Bábel Balázs, Bettina Kiss

Vasas

Varšava | Poljska

Magdalena Kossakowska

Magdalena Kossakowska

Rumunjska | Bukurešt

Mirela

Mirela Caravan

Ljubljana | Slovenija

Marko

Marko Tanasic