Deutscher Gewerkschaftsbund

Događaji

Workshop

Dominique John

Otvaranje informacijskog centra za upućene radnike

15.04.2019. | Varšava 

Informacijski centar otvorili su zamjenik predsjednika OPZZ-a, gosp. Piotr Ostrowski i gosp. Adam Rogalewski - vršitelj dužnosti međunarodnog odjela OPZZ-a. Medijima su pojasnili položaj njegovatelja starijih ljudi koji, smještajem u domu za starijem u kojem se brinu o velikom broju osoba, nalikuje modernom ropstvu. Lošim uvjetima rada osobito su pogođeni njegovatelji koji su upućeni na rad u Njemačku.Zbog kompleksnog modela zapošljavanja (u većini slučajeva zapošljavaju ih poljske agencije na temelju ugovora o djelu  te ih prebacuju na njemačke agencije koje ih šalju da rade za njemačke obitelji) susreću se ne samo s lošim plaćama, već problem predstavlja i nedostatak kontakta s poslodavcem i njihova nedostatna podrška. To dovodi do izrazito nesigurne situacije za radnike u kojoj su, u potpunoj izolaciji i bez podrške poslodavca, poljski građani nerijetko 24 sata dnevno na raspolaganju za pružanje skrbi njemačkim obiteljima.

Izvješće na internetskoj stranici OPZZ-a na poljskom jeziku. Medijska izvješća na poljskom jeziku: Puls Biznesu, Polski Obserwator, Everethnews.

Sindikalni projekti u vezi s upućivanjem na rad: Europska razmjena

22.03.2019. | Berlin

Ograničeno trajanje projekta i promjenjivi prioriteti financiranja: takvi uvjeti najčešće ne pridonose održivosti rezultata projekta. S ciljem kvalitetnijeg umrežavanja u Berlinu su se susreli predstavnici i predstavnice sindikata iz Njemačke, Francuske, Poljske, Slovenije, Hrvatske, Rumunjske i Italije. Zaključak: predstavnici triju aktivnih projekata Fair Working Conditions, TIDE POWER i mreže Reder ubuduće će snažnije surađivati. Događaj je organizirao Njemački savez sindikata za obrazovanje i usavršavanje (DGB Bildungswerk BUND e.V.) zajedno sa zakladom Friedrich-Ebert, Marinom Mesure iz Europske federacije radnika u građevinarstvu i drvnoj industriji te DGB projektom „Pravedna mobilnost“.

Online izvješće na njemačkom jeziku zaklade Friedrich-Ebert.

Početak novog projekta: Prva transnacionalna radionica

19. - 21.03.2019. | Berlin 

Nova projektna skupina po prvi puta se sastala u Berlinu na transnacionalnoj radionici. Središnji dio programa uključivao je razmjenu iskustva o specifičnostima upućivanja na rad u uključenim partnerskim zemalja i međusobno upoznavanje. Kod pojedinih partnera u projektu  skoro otvaranje informacijskih centara tek se očekivalo. Iskusniji sudionici podijelili su svoja najbolja iskustva iz prakse u vidu razmjene strategija.

 


Projekt "Fair Posting"

Drugo savjetovanje o upućenim radnicima

17.12.2018 | Ljubljana

Drugo savjetovanje o upućenim radnicima u okviru projekta Fair Posting održano je 17. prosinca 2018. godine u EU House u Ljubljani. U savjetovanju su sudjelovali predstavnici  Ministarstva za rad, Inspektorata za rad, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za zapošljavanje, Udruženja obrtnika i poduzetnika i zainteresiranih sindikata. Glavna diskusija vodila se oko implementacije Zakona o prekograničnom pružanju usluga, koji se počeo primjenjivati od 1.1.2018. Taj novi zakon unio je određeni red u postupak upućivanja, međutim još uvijek se javljaju problemi oko kršenja prava upućenih radnika.

Završni stručni skup

30.11.2018 | Sofia

Konfederacija nezavisnih sindikata Bugarske (KNSB) održala je drugi završni stručni skup u okviru projekta „Pravedno upućivanje radnika u inozemstvo“. Suradnice na projektu Neli Botevska i Velichka Mikova informirale su sudionike o samom projektu kao i o prenošenju Direktive o upućivanju radnika u nacionalno zakonodavstvo.

U raspravi o problemima bugarskih radnika koji su upućeni na rad u Njemačku sudjelovali su predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike (MTSP), izvršne agencije „Glavni inspektorat rada“ (IA GIT), nacionalne Porezne uprave (NAP), nacionalnog Zavoda za socijalno osiguranje (NOI), sektorskih sindikata KNSB-a za područje građevine, zdravstva, pivarstva, prometa, uslužnih djelatnosti i šumarstva, također predstavnici Bugarske građevinske komore kao udruge poslodavca te stručnjaci iz sindikata.

Evaluacijski sastanak

14.11.-15.11.2018 | Dortmund

Po završetku projekta sastali smo se sa svim partnerima projekta u Dortmundu. Nakon gotovo dvije godine suradnje sagledali smo rezultate i usporedili ih s definiranim ciljevima projekta. Zapitali smo se koje još važne aktere možemo pridobiti za svoje ciljeve te smo razmotrili ona područja koja su ostala ispod naših očekivanja. Sveukupni rezultat ocjenjuje se pozitivnim.

Sastanak stručnjaka na temu položaja radnika iz zapadnog Balkana

18. rujna 2018. | Stuttgart

U domu sindikata u Stuttgartu održao se regionalni sastanak na temu pružanja podrške upućenim i mobilnim radnicima s područja zapadnog Balkana. Na sastanku su se okupili sindikalni savjetnici i savjetnice projekata Pošteno upućivanje i Poštena mobilnosti, predstavnici Socijalnog fonda u sektoru građevine (SOKA-Bau), konzularni predstavnici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Josip Juratović – SPD-ov zastupnik u njemačkom parlamentu te predstavnici Stuttgartskog centra dobrodošlice, Ureda za integracijsku politiku grada Stuttgarta i migracijskog savjetovališta u blizini Stuttgarta.

Zaključak sastanka bio je da je preventivno savjetovanje itekako potrebno. Upućeni radnici, kao i radnici koji u Njemačku dolaze raditi temeljem slobode kretanja trebaju se informirati o svojim pravima prije dolaska, a to se pogotovo odnosi na radnike državljane Bosne i Hercegovine koji u Njemačko dolaze kao upućeni radnici preko slovenskih firmi.

Drugi mrežni sastanak o upućivanju radnika u Hrvatskoj

19.6.2018 | Zagreb

U prvom dijelu sastanka savjetnici iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije prezentirali su svoja iskustva za potrebe rasprave koja je bila usmjerena na tipične slučajeve, strategiju za izradu rješenja i administrativne prepreke. U drugom dijelu sastanka predstavnici/-ce Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjanje predstavili su svoje viđenje situacije u vezi s upućivanjem radnika iz Hrvatske. U okviru rasprave izneseni su prijedlozi za poboljšanje radnih uvjeta upućenih radnika.

Četvrta transnacionalna radionica

Workshop in Ljubljana

DGB Bildungswerk BUND e.V.

13.-15.6.2018 | Ljubljana

Na posljednjoj radionici projekta u programu su bila predviđena dva posjeta: Djelatnici slovenskog fonda za zdravstveno osiguranje koje u Sloveniji izdaje potvrdu A1 predstavili su na koji način provjeravaju tvrtke koje podnose zahtjev za izdavanjem potvrde A1. Za drugi posjet bila je predviđena slovenska inspekcija rada i pritom su posjetitelji mogli dobiti uvid u ovlasti kontrole i sankcija nadzornog tijela. Pri povratku u prostorije sindikata novinarka Natalija Briški održala je predavanje na temu temeljnih načela komuniciranja putem tradicionalnih i društvenih medija.

Simpozij: Osiguravanje prava radnika izvan granica matične zemlje: zahtjevi u vezi s nadzorom, carinama i planirana uspostava Europskog nadzornog tijela za rad

18.4.2018 | Berlin

Savjetovališta za inozemne radnike i sindikati redovito izvještavaju o sustavnom zakidanju radnika za plaću, iskorištavanju radnih prava i zaobilaženju propisa zaštite na radu. Učinkovitost kontrola radničkih prava zakazala je zbog različitih faktora. Gdje leže slabosti postojećih struktura nadzora? Na koji se način mogu razviti u učinkovitije instance koje bi osigurale interese radnika? Na koji bi način trebalo funkcionirati Europsko tijelo za nadzor da bi osiguralo prekogranično pridržavanje radnog prava i zaštite na radu? O ovim su pitanjima stručnjaci i političari razmjenjivali informacije na simpoziju koji se održao u suradnji s Institutom za gospodarstvo i socijalne znanosti Zaklade „Hans-Böckler“.

Mrežni sastanak u Sloveniji

Meeting in Ljubljana

ZSSS

27.2.2018 | Ljubljana

Na mrežnom sastanku sudjelovali su predstavnici i predstavnice Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, predstavnici Inspektorata rada, državnog Zavoda za zdravstveno osiguranje i Porezne uprave Republike Slovenije, a također i predstavnici Udruge poslodavaca, Gospodarske komore, Udruženja obrtnika i poduzetnika te predstavnici sindikata iz Slovenije. Svi sudionici predstavili su svoja gledišta u vezi s upućivanjem na rad. U nastavku se raspravljalo o Zakonu o prekograničnim uslugama koji je u Sloveniji stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Pritom je naglašeno da je nužno nadzirati i pratiti provedbu zakona.

Treća transnacionalna radionica

22.-25.2.2018 | Düsseldorf

Na trećoj radionici razmatrali su se specifični propisi upućivanja na rad u sektoru prijevoza. Na radionicu su pozvani kolegice i kolege nizozemske sindikalne zaklade VNB koji surađuju na projektu za savjetovanje vozača teretnih vozila upućenih na rad u inozemstvo. U sklopu radionice Savjetnici su posjetili jedno od odmorišta na cesti kako bi na licu mjesta razgovarali s vozačima o njihovoj situaciji.

Mrežni sastanak: akteri upućivanja na rad

21.12.2017 | Zagreb

Cilj mrežnog sastanka održanog u Hrvatskoj bio je okupiti sindikate i državne institucije kako bi razmijenili informacije, iskustva i perspektive. Pored izlaganja slučajeva stručnog centra SSSH-a raspravljali smo o pitanjima obračuna minimalne plaće, oporezivanja upućenih radnika te o predstojećoj reviziji Direktive o upućivanju radnika.

Szabolcs Sepsi

Nacionalni sastanak stručnjakak u Bugarskoj

23.11.2017 | Sofija

Stručnjaci iz sindikata i tijela državne uprave iz Bugarske sastali su se kako bi razgovarali o upućivanju na rad. Voditeljice stručnog centra predstavile su projekt „Pravedno upućivanje radnika u inozemstvo“ te su napravile uvodno izlaganje o europskom zakonodavstvu i njegovoj implementaciji u nacionalno bugarsko zakonodavstvo. Nakon toga je uslijedila rasprava o posebnostima upućivanja na rad u Bugarskoj.

Druga transnacionalna radionica

27.-29.9.2017 | Zagreb

Na drugoj radionici u Zagrebu naglasak je bio na temama stručnosti u savjetodavnom radu i profesionalnoj suradnjii. Vanjska stručnjakinja analizirala je načela savjetovanja kao i ulogu savjetnika. Savjetnice i savjetnici su izradili smjernice za kvalitetnu transnacionalnu suradnju.

Stručni razgovor: Upućeni radnici na rad u Njemačkoj. Prava - izazovi - mogućnosti djelovanja

12.9.2017 | Hannover

Na prvom stručnom razgovoru na temu upućivanja radnika sastali su se relevantni akteri s ciljem intenzivne razmjene informacija. Fokus rasprave bio je usmjeren na reviziju Direktive o upućivanju radnika, strategiju poslodavaca za izbjegavanja obveza i mogućnosti nadzora takvog postupanja.

Transnational Professional Exchange on Posted Workers: Developing Common Strategies in Counselling and Awareness-Raising

22.-24.5.2017 | Berlin

Prva radionica provedena je uz podršku zaklade Ebert-Stiftung. Glavna tema bila je uvod u njemačko radno pravo te u osnove upućivanja radnika. Također se raspravljalo o tome koje bi informativne materijale trebalo izraditi u okviru projekta. Čitav je dan bio posvećen kolegijalnom savjetovanju s iskusnim kolegicama i kolegama projekta „Pravedna mobilnost“.

 

Inicijalni sastanak

20.+21.2.2017 | Berlin

Prilikom prvog okupljanja na projektu „Pravedno upućivanje“ svi su se suradnici imali priliku upoznati te su dobili pregled informacija o projektu i planiranim aktivnostima. Osim toga, partneri su predstavili analizu situacije u vezi s upućivanjem radnika u svakoj prisutnoj zemlji.