Deutscher Gewerkschaftsbund

Program

DGB

Inicijalni sastanak

20./21.2.2017., Berlin
Prilikom prvog okupljanja na projektu „Pravedno upućivanje“ svi su se suradnici imali priliku upoznati te su dobili pregled informacija o projektu i planiranim aktivnostima. Osim toga, partneri su predstavili analizu situacije u vezi s upućivanjem radnika u svakoj prisutnoj zemlji.

 

Transnational Professional Exchange on Posted Workers: Developing Common Strategies in Counselling and Awareness-Raising

22.-24.5.2017., Berlin
Prva radionica provedena je uz podršku zaklade Ebert-Stiftung. Glavna tema bila je uvod u njemačko radno pravo te u osnove upućivanja radnika. Također se raspravljalo o tome koje bi informativne materijale trebalo izraditi u okviru projekta. Čitav je dan bio posvećen kolegijalnom savjetovanju s iskusnim kolegicama i kolegama projekta „Pravedna mobilnost“.

 

 

Stručni razgovor: Upućeni radnici na rad u Njemačkoj. Prava - izazovi - mogućnosti djelovanja

12.9.2017., Hannover
Na prvom stručnom razgovoru na temu upućivanja radnika sastali su se relevantni akteri s ciljem intenzivne razmjene informacija. Fokus rasprave bio je usmjeren na reviziju Direktive o upućivanju radnika, strategiju poslodavaca za izbjegavanja obveza i mogućnosti nadzora takvog postupanja.

 

Druga transnacionalna radionica

27.-29.9.2017., Zagreb
Na drugoj radionici u Zagrebu naglasak je bio na temama stručnosti u savjetodavnom radu i profesionalnoj suradnjii. Vanjska stručnjakinja analizirala je načela savjetovanja kao i ulogu savjetnika. Savjetnice i savjetnici su izradili smjernice za kvalitetnu transnacionalnu suradnju.

Nacionalni sastanak stručnjakak u Bugarskoj

23.11.2017., Sofija
Stručnjaci iz sindikata i tijela državne uprave iz Bugarske sastali su se kako bi razgovarali o upućivanju na rad. Voditeljice stručnog centra predstavile su projekt „Pravedno upućivanje radnika u inozemstvo“ te su napravile uvodno izlaganje o europskom zakonodavstvu i njegovoj implementaciji u nacionalno bugarsko zakonodavstvo. Nakon toga je uslijedila rasprava o posebnostima upućivanja na rad u Bugarskoj.

Szabolcs Sepsi

 

Mrežni sastanak: akteri upućivanja na rad

21.12.2017., Zagreb
Cilj mrežnog sastanka održanog u Hrvatskoj bio je okupiti sindikate i državne institucije kako bi razmijenili informacije, iskustva i perspektive. Pored izlaganja slučajeva stručnog centra SSSH-a raspravljali smo o pitanjima obračuna minimalne plaće, oporezivanja upućenih radnika te o predstojećoj reviziji Direktive o upućivanju radnika.

 

Treća transnacionalna radionica

22.-25.2.2018., Düsseldorf
Na trećoj radionici razmatrali su se specifični propisi upućivanja na rad u sektoru prijevoza. Na radionicu su pozvani kolegice i kolege nizozemske sindikalne zaklade VNB koji surađuju na projektu za savjetovanje vozača teretnih vozila upućenih na rad u inozemstvo. U sklopu radionice Savjetnici su posjetili jedno od odmorišta na cesti kako bi na licu mjesta razgovarali s vozačima o njihovoj situaciji.

 

Mrežni sastanak u Sloveniji

27.2.2018., Ljubljana
Na mrežnom sastanku sudjelovali su predstavnici i predstavnice Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti, predstavnici Inspektorata rada, državnog Zavoda za zdravstveno osiguranje i Porezne uprave Republike Slovenije, a također i predstavnici Udruge poslodavaca, Gospodarske komore, Udruženja obrtnika i poduzetnika te predstavnici sindikata iz Slovenije. Svi sudionici predstavili su svoja gledišta u vezi s upućivanjem na rad. U nastavku se raspravljalo o Zakonu o prekograničnim uslugama koji je u Sloveniji stupio na snagu 1. siječnja 2018. godine. Pritom je naglašeno da je nužno nadzirati i pratiti provedbu zakona.

Simpozij: Osiguravanje prava radnika izvan granica matične zemlje: zahtjevi u vezi s nadzorom, carinama i planirana uspostava Europskog nadzornog tijela za rad

18.4.2018., Berlin
Savjetovališta za inozemne radnike i sindikati redovito izvještavaju o sustavnom zakidanju radnika za plaću, iskorištavanju radnih prava i zaobilaženju propisa zaštite na radu. Učinkovitost kontrola radničkih prava zakazala je zbog različitih faktora. Gdje leže slabosti postojećih struktura nadzora? Na koji se način mogu razviti u učinkovitije instance koje bi osigurale interese radnika? Na koji bi način trebalo funkcionirati Europsko tijelo za nadzor da bi osiguralo prekogranično pridržavanje radnog prava i zaštite na radu? O ovim su pitanjima stručnjaci i političari razmjenjivali informacije na simpoziju koji se održao u suradnji s Institutom za gospodarstvo i socijalne znanosti Zaklade „Hans-Böckler“.

Četvrta transnacionalna radionica

13.-15.6.2018., Ljubljana
Na posljednjoj radionici projekta u programu su bila predviđena dva posjeta: Djelatnici slovenskog fonda za zdravstveno osiguranje koje u Sloveniji izdaje potvrdu A1 predstavili su na koji način provjeravaju tvrtke koje podnose zahtjev za izdavanjem potvrde A1. Za drugi posjet bila je predviđena slovenska inspekcija rada i pritom su posjetitelji mogli dobiti uvid u ovlasti kontrole i sankcija nadzornog tijela. Pri povratku u prostorije sindikata novinarka Natalija Briški održala je predavanje na temu temeljnih načela komuniciranja putem tradicionalnih i društvenih medija.

Drugi mrežni sastanak o upućivanju radnika u Hrvatskoj

19.6.2018., Zagreb
U prvom dijelu sastanka savjetnici iz Njemačke, Hrvatske i Slovenije prezentirali su svoja iskustva za potrebe rasprave koja je bila usmjerena na tipične slučajeve, strategiju za izradu rješenja i administrativne prepreke. U drugom dijelu sastanka predstavnici/-ce Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjanje predstavili su svoje viđenje situacije u vezi s upućivanjem radnika iz Hrvatske. U okviru rasprave izneseni su prijedlozi za poboljšanje radnih uvjeta upućenih radnika.