Deutscher Gewerkschaftsbund

Što je upućivanje na rad?

DGB


Upućivanje na rad u inozemstvo jest privremeni rad određenog radnika ili radnice u nekoj drugoj zemlji Europske unije (EU) po nalogu poslodavca. Za vrijeme trajanja upućivanja radnici ostaju u radnom odnosu sa svojim poslodavcem te su i dalje osigurani u sustavu socijalnog osiguranja svoje matične zemlje. Prema podacima Europskog parlamenta, većina upućenih radnika (42 posto) radi u graditeljstvu, 22 posto u prerađivačkoj industriji, 14 posto u sektoru obrazovanja, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, a 10 posto na području uslužnih djelatnosti.

Pravni okvir pritom čini sloboda pružanja usluga. To znači da europska poduzeća smiju nuditi svoje usluge u ostalim zemljama EU-a te u tu svrhu upućivati svoje radnike na rad u inozemstvo. Kako bi se spriječila diskriminacija, EU je Direktivom o upućivanju radnika iz 1996. godine definirala da se na upućene radnike moraju primjenjivati minimalne odredbe radnog prava zemlje u kojoj obavljaju rad, uključujući:

  • minimalna plaća/satnica
  • maksimalno radno vrijeme i minimalno vrijeme odmora
  • minimalni plaćeni godišnji odmor
  • uvjete za ustupanje radne snage putem agencija za privremeno zapošljavanje
  • sigurnost, zdravstvena zaštita i higijena na radnom mjestu i
  • jednako postupanje prema muškarcima i ženama.

U njemačkom Zakonu o upućivanju radnika na rad u inozemstvo kojim je Direktiva EU-a prenesena u nacionalno zakonodavstvo propisana je obveza isplate minimalnih satnica za odgovarajuću djelatnost. U praksi su upućeni radnici često lošije plaćeni od radnika/ca koje pokriva zakonodavstvo države u kojoj se rad obavlja. Prema procjeni Europske komisije takvi radnici u Njemačkoj primaju i do 50 posto nižu plaću. Uzrok tome je što su upućeni radnici u pravilu plaćeni samo u skladu s važećim propisima o minimalnoj plaći, dok se dijelovi plaće koji prelaze minimalne satnice, odnosno iznosi prema kolektivnim ugovorima za određenu djelatnost na njih se često ne primjenjuju.

Revizijom Direktive o upućivanju radnika koja je donesena u svibnju 2018. ubuduće bi se na sve slučajeve trebalo primjenjivati načelo: „Jednaka plaća za jednaki rad na istom mjestu“. Međutim, to se još uvijek mora prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Osim toga, vjerojatno je da će radnici u međunarodnom cestovnom prijevozu biti iz toga isključeni.

Pored nejednake naknade za rad upućeni radnici suočeni su i s nezakonitim praksama: poslodavci katkada ne prijavljuju svoje radnike u sustav socijalnog osiguranja, a potvrde A1 koje su potrebne u tu svrhu često se krivotvore. Djelomično se pritom radi o fiktivnim tvrtkama koje su osnovane isključivo za potrebe upućivanja radnika i koje tvore nepregledni lanac podizvršitelja.

Kontakt

DGB Bildungswerk Bund
Michaela Dälken
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon +49 211 4301-198

 

DGB-Projekt Faire Mobilität
Dominique John
Kapweg 4, 13405 Berlin
e-mail mobilitaet@dgb.de
Telefon +49 30 21240540

Financijska potpora

Ova je publikacija realizirana uz financijsku potporu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Sadržaj ne mora nužno odražavati službena stajališta Europske Unije.