Deutscher Gewerkschaftsbund

Što radimo

Aufsuchende Beratung

Katarina Pejić

Projektom „Fair Working Conditions“ (pravedni radni uvjeti) gradimo transnacionalnu mrežu savjetovanja za radnike koji su upućeni na rad u Europskoj uniji.

Mreža se sastoji od sindikalnih i srodnih savjetovališta u pojedinim matičnim zemljama upućenih radnika: u Hrvatskoj, Poljskoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji te u Njemačkoj kao odredišnoj zemlji.

U matičnim smo zemljama uspostavili informacijske centre u kojima radnici prije svog odlaska u inozemstvo mogu dobiti informacije o svojim pravima na njemačkom tržištu rada. Nakon njihovog povratka u matičnu zemlju informacijski centri i savjetovališta za pravednu mobilnost u Njemačkoj pružaju radnicima podršku u ostvarivanju eventualnih potraživanja od poslodavca kao i u pitanjima radnog i socijalnog prava, primjerice zdravstvenog osiguranja, nesreća na radu i sl.

Informacijski centri umrežavaju se s dionicima iz politike, znanosti, javnih i upravnih tijela, institucija socijalnog osiguranja i civilnog društva koji se zalažu za poboljšanje radnih uvjeta upućenih radnika.

Sastavni dio projekta je program obuke. Savjetnice i savjetnici se međusobno posjećuju i razmjenjuju svoja iskustva stečena u svakodnevnom savjetodavnom radu.

Informacijski centri uspostavljeni su u sklopu krovnih udruženja sindikata u Poljskoj, Rumunjskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. U Mađarskoj sindikat metalaca VASAS otvara svoj informacijski centar za upućene radnike. Svi partneri usko surađuju s mrežom savjetodavnih službi Pravedna mobilnost DGB-a. Savjetnice i savjetnici informacijskih centara redovito se sastaju u okviru radionica s ciljem usavršavanja. Suradnice i suradnici na projektu Pravedne mobilnosti kao i ostali referenti educiraju savjetnice i savjetnike o pravnoj situaciji na njemačkom tržištu rada. Svako savjetovalište specijalizirano za određeni sektor. Tako je primjerice OPZZ iz Poljske posebno usmjeren na njegovateljice koje rade u privatnim kućanstvima. VASAS iz Mađarske je sindikat metalaca koji je posvećen tematici upućivanja na rad u sektoru metalne industrije. Rumunjski BNS i hrvatski SSSH fokusiraju se isključivo na građevinsku industriju, dok je savjetovalište slovenskog ZSSS-a specijalizirano za podršku vozačima i vozačicama teretnih vozila koji su upućeni na rad u drugu zemlju.

Radi informiranja radnika i multiplikatora u okviru projekta uređena je zasebna internetska stranica, objavljen je kratki informativni film , a također se provodi i kampanja o upućivanju radnika u građevinskoj industriji.

Za vođenje projekta odgovorna je organizacija Njemačkog saveza sindikata za obrazovanje i usavršavanje (DGB Bildungswerk Bund) koja koordinira cjelokupnu mrežu u suradnji s voditeljima projekta Pravedna mobilnost.

Kontakt

IQ Consult gGmbH
Michaela Dälken
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon +49 (0)211-4301 197

 

Projekt DGB – Faire Mobilität
Dominique John
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
E-mail: kontakt@faire-mobilitaet.de
Telefon: +49 (0)30 21 96 53 715

Financijska potpora

Ova je publikacija realizirana uz financijsku potporu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Sadržaj ne mora nužno odražavati službena stajališta Europske Unije.