Deutscher Gewerkschaftsbund

Što radimo

Aufsuchende Beratung

Katarina Pejić

Projektom „Fair Posting“ (Pravedno upućivanje na rad) gradimo prekograničnu mrežu savjetovališta za radnike koji su upućeni na rad u Eurposkoj Uniji.

Mreža se sastoji od savjetodavnih ureda sindikata i sindikalne središnjice iz Bugarske, Hrvatske, Slovenije i Njemačke.

U matičnim smo zemljama uspostavili stručne centre u kojima radnici prije svog odlaska u inozemstvo mogu dobiti informacije o svojim pravima na njemačkom tržištu rada. Nakon njihovog povratka u matičnu zemlju stručni centri i savjetovališta za pravednu mobilnost u Njemačkoj pružaju radnicima podršku u ostvarivanju njihovih prava koja imaju prema poslodavcu.

Stručni centri povezani su s akterima iz politike, znanosti, javnih i upravnih tijela, nositelja socijalnog osiguranja i civilnog društva koji se zalažu za poboljšanje radnih uvjeta upućenih radnika.

U okviru projekta provodi se vježbenički program. Savjetnici/-e iz partnerskih zemalja međusobno se posjećuju i kroz najviše četiri dana prate tijek savjetovanja.

Stručni centri potpadaju pod nadležnost krovnih udruženja sindikata u Bugarskoj, Sloveniji i Hrvatskoj. Usko surađuju s mrežom savjetodavnih službi „Pravedna mobilnost“ DGB-a. Savjetnici/-ce stručnih centara redovito se sastaju u okviru radionica s ciljem usavršavanja. Radnici/-ce projekta Pravedne mobilnosti kao i ostali referenti/-ce educiraju savjetnike/-ce o pravnoj situaciji na njemačkom tržištu rada. Za potrebe savjetodavnih aktivnosti izrađuju se višejezični informativni materijali.

Za vođenje projekta odgovorna je organizacija Njemačkog saveza sindikata za obrazovanje i usavršavanje (DGB Bildungswerk Bund) koja koordinira cjelokupnu mrežu u suradnji s voditeljima projekta „Pravedna mobilnost“.

Kontakt

DGB Bildungswerk Bund
Michaela Dälken
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon +49 211 4301-198

 

DGB-Projekt Faire Mobilität
Dominique John
Kapweg 4, 13405 Berlin
e-mail mobilitaet@dgb.de
Telefon +49 30 21240540

Financijska potpora

Ova je publikacija realizirana uz financijsku potporu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Sadržaj ne mora nužno odražavati službena stajališta Europske Unije.