Deutscher Gewerkschaftsbund

Tko smo

CITUB – Konfederacija nezavisnih sindikata Bugarske

 

Logo KNSB CITUB

Konfederacija nezavisnih sindikata Bugarske (КНСБ/CITUB) je najveće udruženje sindikata u Bugarskoj. Članica je Međunarodne konfederacije sindikata i Europske konfederacije sindikata.

http://knsb-bg.org

 


Organizacija Njemačkog saveza sindikata za obrazovanje i usavršavanje (DGB Bildungswerk Bund)

DGB Bildungswerk Bund Logo

DGB Bildungswerk Bund je nacionalna organizacija Njemačkog saveza sindikata (DGB) s ciljem općeg, političkog i sindikalnog prenošenja znanja i usavršavanja. Između ostalog, organizacija pruža podršku radnicima u području migracija i ravnopravnosti.

https://www.dgb-bildungswerk.de
 


SSSH – Savez samostalnih sindikata Hrvatske

 

Logo SSSH

Savez samostalnih sindikata Hrvatske najveće je udruženje sindikata u zemlji koje predstavlja okočlanova iz područja privatnog sektora i javnih službi. SSSH je članica Europske konfederacije sindikata (ETUC) i Međunarodne konfederacije sindikata (ITUC).

http://www.sssh.hr


ZSSS – Savez slobodnih sindikata Slovenije

 

Logo ZSSS

Savez slobodnih sindikata Slovenije (ZSSS) najveće je udruženje sindikata u zemlji. ZSSS je članica slovenskog Državnog vijeća i pripada Europskoj konfederaciji sindikata.

www.zsss.si


 

Partneri na projektu

DGB - Njemački savez sindikata/Pravedna mobilnost

Logo Faire Mobilität

Pravedna mobilnost je projekt Izvršnog odbora Njemačkog saveza sindikata (DGB). U okviru projekta djeluje osam savjetovališta koji pružaju podršku radnicima i osiguravaju im informacije u vezi s radnim i socijalnim pravima.

www.faire-mobilitaet.de

Kontakt

DGB Bildungswerk Bund
Michaela Dälken
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
Telefon +49 211 4301-198

 

DGB-Projekt Faire Mobilität
Dominique John
Kapweg 4, 13405 Berlin
e-mail mobilitaet@dgb.de
Telefon +49 30 21240540

Financijska potpora

Ova je publikacija realizirana uz financijsku potporu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI). Sadržaj ne mora nužno odražavati službena stajališta Europske Unije.