Deutscher Gewerkschaftsbund

Центрове за компетентност

Szabolcs Sepsi

Мрежата „Fair Posting“ се състои от синдикални организации и близки до профсъюзите консултативни центрове в България, Хърватия и Словения. Тези консултативни центрове оказват съдействие на работници, които ще бъдат командировани в Германия или се завръщат оттам след командироване. Предлаганите консултативни услуги са безплатни. В Германия Съюзът на германските синдикати подържа осем консултативни центъра по линия на проекта „Справедлива мобилност“ за мобилни работници.

София | България

Nelly Botevska

Nelly Botevska

Лице за контакт Нели Ботевска
Езици български, немски, английски, руски
Организация: Конфедерация на независимите синдикати в България
адрес пл. Македония № 1, 1040 София, България (карта)
телефон + 359 24010442
мобилен телефон + 359 884117829
e-mail nbotevska@citub.net
уеб сайт http://knsb-bg.org
Facebook https://www.facebook.com/fairposting/

 

 

Velichka Mikova

Velichka Mikova

Лице за контакт Величка Микова
Езици български, френски, английски, руски
Организация Конфедерация на независимите синдикати в България
адрес пл. Македония № 1, 1040 София, България (карта)
телефон + 359 24010476
мобилен телефон +359 888834668
e-mail vmikova@citub.net


 

Загреб | Хърватия

Sunčica Brnardić

Sunčica Brnardić © Marijana Tomić

Лице за контакт Сунчица Бърнардич (Sunčica Brnardić)
Езици
хърватски, босненски, сръбски, английски, немски, испански
Организация
Savez samostalnih sindikata Hrvatske (Съюз на самостоятелните синдикати в Хърватия)
телефон
+385 14655080
e-mail upuceni.radnici@sssh.hr
уеб сайт http://www.sssh.hr

 


 

Любляна | Словения

Marko Tanasić

Marko Tanasić

Лице за контакт Марко Танасич (Marko Tanasić)
Езици
босненски, хърватски, сръбски, словенски, английски
Организация
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (Съюз на свободните синдикати в Словения)
адрес
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, Словения (карта)
телефон +386 (1) 4341290
мобилен телефон +386 51336839
e-mail marko.tanasic@sindikat-zsss.si
уеб сайт https://www.zsss.si