Deutscher Gewerkschaftsbund

fair-labour-mobility.eu

fair-labour-mobility.eu
Съюз на германските синдикати – Председателство на федералната организация (Deutscher Gewerkschaftsbund – Bundesvorstand)
Проект „Справедлива мобилност“ (Projekt Faire Mobilität)
Kapweg 4
13405 Berlin

Представляван от
Доминик Йон (Dominique John)

телефон: +49 30 21240540
факс: +49 30 21240599
e-mail: john.bfw@dgb.de

Отговорно лице за съдържанието по смисъла на § 55 от Държавния договор за радио и телевизия (RfStV) и § 5 от Закона за електронните медии (TMG)
Доминик Йон (Dominique John)

Източник на илюстрациите
Доколкото при снимките и илюстрациите не са изрично посочени авторите и притежателите на авторските права, снимките са частна собственост и също така подлежат на защита на интелектуалната собственост.

Редакционна система
Уеб сайтовете на Съюза на германските синдикати са осъществени чрез union.cms, системата за контент мениджмънт на профсъюзните организации на СГС. union.cms е свободен и общодостъпен софтуер, лицензиран под GNU Public Licence GPL.

Правна информация
Съюзът на германските синдикати редовно проверява и актуализира публикуваната на уеб сайтовете си информация. Възможно е обаче междувременно да са се променили фактите и данните в тяхната основа. Ето защо – въпреки максималната ни щателност – не можем да поемем гражданска отговорност или гаранция за актуалността, верността или пълността на предоставената информация. Същото се отнася и за всички останали уеб сайтове, към които се препраща с хиперлинкове. Съюзът на германските синдикати не отговаря за съдържанието на уеб сайтовете, на които се попада чрез подобна връзка. Освен това, Съюзът на германските синдикати си запазва правото да променя и допълва предоставената информация. Запазени са авторските права върху съдържанието, структурата и дизайна на уеб сайтовете на Съюза на германските синдикати.