Deutscher Gewerkschaftsbund

Работите като командирован работник? Имате права!

DGB

Диплянката се обръща към командировани в Германия работници. Тя предоставя информация за законовите минимални условия на труд, дава отговори на често задавани въпроси относно здравното осигуряване и дава съвети, на какво да обърнат внимание работниците преди и след престоя си в Германия, за да се защитят от експлоатация.

Nach oben

Командировани работници в строителството? Имате права!

DGB

Диплянката се спира върху важни разпоредби за командированите работници в строителния бранш: минимално трудово възнаграждение по отрасловия колективен договор, работно време и почивки, приспадания от трудовото възнаграждение, платен отпуск и процедурата по ползване на услугите на Социалната каса на строителия бранш. Тя дава съвети, на какво да обърнат внимание работниците преди и след престоя си в Германия, за да се защитят от експлоатация.

Nach oben