Deutscher Gewerkschaftsbund

Пет препоръки за командированите работници в строителството

Работиш на строителна площадка в Германия и идваш от друга държава от ЕС? В това видео ще получиш най-добрите съвети как да се предпазиш от експлоатация на работното място.


Твоето трудово възнаграждение като на командирован работник в строителството

Работиш на строителна площадка в Германия и идваш от друга държава от ЕС? В това видео ще научиш какво заплащане ти се полага като командирован работник.


09.04.2019
Пояснителен филм на седем езика

Справедливо командироване

Какви основни права имат командированите работници ("Posted Workers")? Как те могат да се защитят по-добре от експлоатация и къде могат да се обърнат при проблеми? Пояснителният филм „Fair Posting“ дава отговори.

Петър и Мария са от България, а в пояснителния филм "Справедливо командироване" на Образователния институт на Федералната организация на Съюза на германските синдикати те са две анимационни фигури в работнически панталони – те работят на германска строителна площадка. По примера на приказката за Петър и Мария филмът обяснява принципа на командироването на работници и правата, полагащи се на двамата командировани работници. Във филма Мария обяснява на Петър, че му се полага правото на минимална работна заплата за строителството и правото на платен отпуск. Филмът е на разположение онлайн на немски, английски, български, полски, румънски, словенски, унгарски и хърватски език.


Nach oben

Работите като командирован работник? Имате права!

DGB

Диплянката се обръща към командировани в Германия работници. Тя предоставя информация за законовите минимални условия на труд, дава отговори на често задавани въпроси относно здравното осигуряване и дава съвети, на какво да обърнат внимание работниците преди и след престоя си в Германия, за да се защитят от експлоатация.

Nach oben

Командировани работници в строителството? Имате права!

DGB

Диплянката се спира върху важни разпоредби за командированите работници в строителния бранш: минимално трудово възнаграждение по отрасловия колективен договор, работно време и почивки, приспадания от трудовото възнаграждение, платен отпуск и процедурата по ползване на услугите на Социалната каса на строителия бранш. Тя дава съвети, на какво да обърнат внимание работниците преди и след престоя си в Германия, за да се защитят от експлоатация.

Nach oben
18.02.2019
Наръчник по транснационална консултантска дейност

Сътрудничество

Guidelines of Cooperation

DGB Bildungswerk BUND e.V.

Как можем да окажем консултантско съдействие, ако трудовото правоотношение преминава националните граници? Какво означава съвместно да придружаваме конкретен казус в транснационални рамки? В една от нашите работни групи натрупаният опит от това сътрудничество бе обобщен в наръчник по транснационална консултантска дейност. (на разположение само на английски език)


Nach oben