Deutscher Gewerkschaftsbund

Кои сме ние?

КНСБ – Конфедерация на независимите синдикати в България

 

Logo KNSB CITUB

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е най-голямата профсъюзна конфедерация в България. Тя членува в Международната конфедерация на профсъюзите и в Европейската конфедерация на профсъюзите.

http://knsb-bg.org

 


Федерален образователен институт на СГС (DGB Bildungswerk Bund)

DGB Bildungswerk Bund Logo

Федералният образователен институт на СГС (DGB Bildungswerk Bund) е работеща на федерално равнище организация на Съюза на германските синдикати (СГС) за разпространяване на познания и за квалификация по общи, политически и синдикални въпроси. Институтът между другото оказва съдействие на хора, които се ангажират с миграцията и равноправието на пазара на труда.

https://www.dgb-bildungswerk.de
 


СССХ – Съюз на самостоятелните синдикати в Хърватия (Savez samostalnih sindikata Hrvatske)

 

Logo SSSH

Съюзът на самостоятелните синдикати в Хърватия е най-голямата профсъюзна конфедерация в страната. Той представлява повече от 100.000 членове от частния сектор и държавната администрация. СССХ членува в Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) и в Международната конфедерация на профсъюзите (МКП).

http://www.sssh.hr


СССС – Съюз на свободните синдикати в Словения (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije)

 

Logo ZSSS

Съюзът на свободните синдикати в Словения (СССС) е най-голямата профсъюзна конфедерация в страната. СССС е член на словенския Държавен съвет и членува в Европейската конфедерация на профсъюзите.

www.zsss.si


 

Партньори

СГС – Съюз на германските синдикати/Справедлива мобилност (DGB/ Faire Mobilität)

Logo Faire Mobilität

„Справедлива мобилност“ е проект на председателството на федералната организация на Съюза на германските синдикати (СГС). В рамките на проекта работят осем консултативни центъра, които оказват съдействие на мобилни работници и им предоставят информация от областта на трудовото и социалното право.

www.faire-mobilitaet.de

Сервизно обслужване

контакт

IQ Consult gGmbH
Михаела Делкен (Michaela Dälken)
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
телефон +49 (0)211 4301 197

 

Проект „Справедлива мобилност“ на СГС
Доминик Йон (Dominique John)
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
e-mail kontakt@faire-mobilitaet.de
телефон +49 (0)30 21 96 53 715

Подпомаган от

Настоящата публикация бе подпомогната финансово по линия на Европейската програма за заетост и социални иновации (ЗиСИ). Съдържанието може да не съответства на официалните становища на Европейската комисия.