Deutscher Gewerkschaftsbund

С какво се занимаваме?

Aufsuchende Beratung

Katarina Pejic

Чрез проекта „Fair Posting“ изграждаме транснационална консултантска мрежа за командированите работници в Европа.

Мрежата се състои от профсъюзни и близки до профсъюзите консултативни центрове в държавите попроизход на работници, т. е. в България, Хърватия и Словения, както и в държавата поместоработата /предназначение Германия.

В държавите по произход откриваме центрове за компетентност, които информират заетите преди заминаването им за техните права на германския пазар на труда. След завръщането им от командировка центровете за компетентност и консултативните центрове „Справедлива мобилност“ в Германия оказват съдействие на командированите служители при предявяване на евентуални претенции спрямо фирмите.

Центровете за компетентност създават мрежи с активисти от политиката, науката, държавните органи, социално-осигурителните институти и гражданското общество, които се застъпват за подобряване на условията на труд.

Проектът обхваща програма за практика /обучение. Консултанти от страните-партньори се посещават взаимно и участват до четири дни в ежедневните дейности на консултативните центрове.

Центровете за компетентност са създадени при профсъюзните конфедерации в България, Словения и Хърватия. Те си сътрудничат тясно с консултантската мрежа „Справедлива мобилност“ на СГС. Консултантите в центровете за компетентност се срещат редовно на семинари, за да се усъвършенстват. Сътрудниците на „Справедлива мобилност“, както и други референти обучават консултантите по отношение на правната ситуация на германския пазар на труда. За консултантската дейност се изготвят информативни материали на няколко езика.

Ръководството на проекта е свързано с Федералния образователен институт към СГС (DGB-Bildungswerk Bund), който координира цялата мрежа в сътрудничество с ръководството на проекта „Справедлива мобилност“.

Сервизно обслужване

контакт

IQ Consult gGmbH
Михаела Делкен (Michaela Dälken)
Franz-Rennefeld-Weg 5, 40472 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
телефон +49 (0)211 4301 197

 

Проект „Справедлива мобилност“ на СГС
Доминик Йон (Dominique John)
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
e-mail kontakt@faire-mobilitaet.de
телефон +49 (0)30 21 96 53 715

Подпомаган от

Настоящата публикация бе подпомогната финансово по линия на Европейската програма за заетост и социални иновации (ЗиСИ). Съдържанието може да не съответства на официалните становища на Европейската комисия.