Deutscher Gewerkschaftsbund

fair-labour-mobility.eu

Published by
German Trade Union Confederation
National Executive Committee
Executive Office, Annelie Buntenbach
Henriette-Herz-Platz 2
10178 Berlin

Telephone +49 30 - 24060-0
Telefax +49 30 - 24060-324
E-mail john.bfw@dgb.de

Tiskovno-pravno odgovorna oseba
Dominique John

Spleta redakcija
Dominique John
Franzisca Weber

Slovenski prevod
Andrej Hozjan

Pravno opozorilo
Nemška zveza sindikatov stalno pregleduje in posodablja informacije na svojih spletnih straneh. Kljub temu se lahko osnovna dostopna dejstva in podatki v vmesnem času spremenijo. Zato kljub vsej skrbnosti ne prevzemamo odgovornosti ali garancije za aktualnost, pravilnost ali popolnost razpoložljivih informacij. Enako velja tudi za ostale spletne strani, na katere napotujejo hiperpovezave. Nemška zveza sindikatov ni odgovorna za vsebino spletnih strani, do katerih dostopate preko teh povezav. Poleg tega si Nemška zveza sindikatov pridružuje pravico do spremembe in dopolnitve dostopnih informacij. Vsebina, struktura in izgled spletne strani Nemške zveze sindikatov so avtorsko zaščitene.