Deutscher Gewerkschaftsbund

Delavnice

Workshop Fair labour mobility

DGB

Sestanek za začetek izvedbe projekta (10. marec 2014)

Predstavniki organizacij, ki sodelujejo pri projektu so se srečali v Berlinu, z namenom načrtovanja projekta. Dogovorjeno je bilo, da bosta dve delavnici potekali v Berlinu, kjer bodo sodelovali vsi svetovalci udeleženi v projektih/ ki sodelujejo v projektih. Poleg tega je bilo dogovorjeno, da bo potekala končna delavnica v začetku leta 2015, v kateri se bo razpravljalo o rezultatih skupnega dela.

1. Delavnica (13. – 15. maj 2014)

Prva delavnica je bila posvečena umeščanju položaj mobilnih delavcev iz Bolgarije, Romunije in Slovenije v Nemčiji. V okviru te se je razpravljajo o sindikalnih strategijah, ki podpirajo te delavce/delojemalce. Kot izhodišče je služila podpora poljskih delavcev na Nizozemskem skozi sindikat FNV Bondgenoten, ki je bil predstavljen s strani nizozemskega kolega kot primer dobre prakse. Udeleženci so oblikovali delovne skupine, da bi pripravili informativno gradivo za mobilne delavce v šestih jezikih.

2. Delavnica (10. – 12. september 2014)

Poudarek druge vsebinske delavnice je bil na izmenjavi izkušenj o poteku svetovalnega dela na kontaktnih točkah. Poleg tega je bil obravnavan problem, kako ob naši podpori uveljaviti objektivno odgovornost izvajalca. Dostopna informativna gradiva v različnih delovnih skupinah so bila obravnavana in revidirana.

3. Delavnica

Zaključna delavnica projekta je predvidena v januarju/februarju v Sofiji. Tam se bodo srečali vsi udeleženci projekta in osebje/sodelavci Pravične mobilnosti ter ovrednotili delovni proces in razpravljali o nadaljnjem sodelovanju.