Deutscher Gewerkschaftsbund

Programe

Workshop Fair labour mobility

DGB

Kick-off-Meeting – 10 martie 2014

Reprezentanțe și reprezentanți ale organizațiilor care au participat la acest proiect s-au întâlnit la Berlin pentru a discuta despre planificarea proiectului. La aceasta s-a convenit să aibă loc în Berlin două workshop-uri la care vor participa consiliere și consilieri ale proiectelor participante. În plus, s-a stabilit organizarea unui workshop final la începutul anului 2015 în care se vor discuta rezultatele colaborării.

1. Workshop – 13–15 mai 2014

Primul workshop a fost axat pe expunerea situației lucrătorilor mobili din Bulgaria, România și Slovenia în Germania. La aceasta s-a discutat de strategii sindicale în vederea sprijinirii acestor lucrătoare și lucrători. Ca punct de plecare a servit sprijinirea unui lucrător polonez în Olanda de către sindicatul FNV Bondgenoten, care a fost prezentat ca exemplu de practică bună de un coleg olandez. Participantele și participanții au alcătuit grupuri de muncă în vederea elaborării materialului informativ pentru lucrătorii mobili în șase limbi.

2. Workshop – 10 până la 12 septembrie 2014

Cel de-al doilea workshop conceptual a fost axat pe relatări referitoare la felul în care a debutat activitatea de consultanță la punctele de contact. În plus, a fost discutată problema cu privire la felul în care se poate pune în valoare răspunderea antreprenorului general în cazurile concrete de acordare a asistenței. Materiale informative existente între timp au fost discutate și revizuite în grupuri individuale.

3. Workshop

Workshopul final al proiectului este planificat pentru ianuarie/februarie în Sofia. Aici se vor întâlni toți participanții la proiect și toate angajatele și toți angajații de la Faire Mobilität care vor evalua procesul muncii și colaborarea pe viitor.