Deutscher Gewerkschaftsbund

семинари

Workshop Fair labour mobility

DGB

Учредителна среща – 10 март 2014

Представителите на организациите членки на проекта се срещнаха в Берлин, за да обсъдят плана на проекта.Те се споразумяха да се проведат два семинара в Берлин, на които да участват всички консултанти по проекта. Освен това сеhttp://www.willkommen-ohv.de/unterstuetzerinnen договориха да проведат един краен семинар през началото на 2015 година, врамките на който да бъдат обсъдени резултатите на съвместната дейност.

1. семинар – 13.–15. Mai 2014

Основна тема на първия семинар бе описанието на ситуацията на мобилните наети лица от България, Румъния и Словения в Германия. Дискутирани бяха стратегиите за попомагане на тези работници. Като източна точка за дискусиите послужи опита при подкрепата на полски наети лица в Холандия от страна на профсъюза FNV Bondgenoten FNV Bondgenoten, която бе представена от едн холандски колега като добър пример за добра практика.Участниците образуваха работни групи за да изработят информационен материал за мобилни наети лица на шест езика.

2. семинар – 10 до 12 септември 2014

По времето на втроия семинар остновна тема бе обмяната на информация, как протичат консултациите в консултативните центрове. Освен това бяха проведени дискусии, как да се засили и реализара отговорността на генералните изпълнители в рамките на консултациите. Наличните информационни матириали бяха дискутирани и преработени в отделните работни групи.

3. семинар

Крайния семинар ще се проведе по план през януари/февруари в София. На тази среща ще присъстват всички участници на проекта както и сътрудниците на проекта справедлива мобилност за да направят оценка на работните процеси и да обсъдят бъдещата взаимна дейност.

контакт

Ръководител на проекта
Доминик Йон, Владимир Богоески
DGB, Кайтщрасе. 1–3, 10787 Берлин

Е-Майл mobilitaet@dgb.de
Телефон +49 30 21240540