Deutscher Gewerkschaftsbund

fair-labour-mobility.eu


Отговорност
Федералния съвт на конфедерацията на профсъюзите в Германия, отдела на г-жа Анели Бунтенбах
Хенриете Нерц Щтр. 2
10178 Берлин

Телефон +49 30 - 24060-0
Факс +49 30 - 24060-324
E-Mайл john.bfw@dgb.de

Отговорен по правни отношения в областта на пресата
Доминик Йон

Интернетредакция
Доминик Йон
Франциска Вебер

превод на български език
Nadia Kluge

Указание за отговорността
Конфедерацията на профсъюзите в Германия проверява и актуализира постоянно информациите на сайта си. Фактите и данни, въз основа на които са създадени информациите може междувременно да са се променили. Въпреки това не можем да поемем отговорност или гаранция за актуалността, правилността и оълнотата на предразположените информации. Същото важи и за сайтове, свързани с хипервръзка. Конфедерацията на профсъюзите в Германия не носи отговорност за съдържанието на сайтовете, които се отварят чрез хипервръзка. Освен това конфедерациата на профсъюзите в Германия си запазва правото да променя и допълва предоставените информации. Съдържанието, структурата и вида на сайта на конфедерацията на профсъюзите cа защитени с авторски права. 

контакт

Ръководител на проекта
Доминик Йон, Владимир Богоески
DGB, Кайтщрасе. 1–3, 10787 Берлин

Е-Майл mobilitaet@dgb.de
Телефон +49 30 21240540