Deutscher Gewerkschaftsbund

Информационни материали за мобилни работници от Централна и Източна Европа

В рамките на проекта „Европейска мрежа за честна мобилност“ ще бъдат раздадени дипляни, които кратко и разбираемо ще информират за основните въпроси и често срещани проблеми при заетостта на европейски служители в Германия. Флайерите са предназначени за гъвкави заети и хора, насочили се към Германия, и ще са налични на шест езика : немски, английски, български, румънски, словенски и хърватски.

контакт

Ръководител на проекта
Доминик Йон, Владимир Богоески
DGB, Кайтщрасе. 1–3, 10787 Берлин

Е-Майл mobilitaet@dgb.de
Телефон +49 30 21240540