Deutscher Gewerkschaftsbund

Какви дейности извъшваме

С проекта „European Fair Mobility Network“ полагаме основите за една международна мрежа за консултации на  мобилни наети и командирвани лица в Европа.

Ние подпомагаме взаймата дейност между синдикалните и близкостоящите до синдикатити консултативни цинтрове в страните, от които идват наетите лица – Словения, България и Румънир както и в целевата страна Германия.

В страните на произход са изградени контакти центрове, в които работниците могат да се консултират относно своите права на немския трудов пазар преди да напуснат страната си и да се запътят към Гермяния. След връщането им от Германия те биват подпомагани в съответните поседнически служби, ако имат искове към фирми в Германия.

Посредническите служби се намират в България KNSB/CITUB, в Словения при ZSSS и в Румъния при FGS-Familia. Те работят в тясно сътрудничество с консултативнатта мрежа Справедлива Мобилност. Консултантите бяха обучени от сътрудниците на проекта Справедлива Мобилност и специалисти отностно провната сетуация на германския трудов пазар. За подпомагане на консултаивната дейност са издадени информации на различни езици.

Проектът European Fair Mobility Network се спонсорира от Европейсктата Комисия в рамките на подготвящо мероприятие. Той се финасира допълнително от фондацията Ханс Бьоклер и федералнитя съвет на конфедерацията на синдикатите в Германия. Носител на проекта е Arbeit und Leben Berlin.

Сервизно обслужване

контакт

Федерален образователен институт на Съюза на германските синдикати
Михаела Делкен (Michaela Dälken)
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
телефон +49 211 4301-198

 

Проект „Справедлива мобилност“ на СГС
Доминик Йон (Dominique John)
Kapweg 4, 13405 Berlin
e-mail mobilitaet@dgb.de
телефон +49 30 21240540

Подпомаган от

Настоящата публикация бе подпомогната финансово по линия на Европейската програма за заетост и социални иновации (ЗиСИ). Съдържанието може да не съответства на официалните становища на Европейската комисия.