Deutscher Gewerkschaftsbund

Какви дейности извъшваме

С проекта „European Fair Mobility Network“ полагаме основите за една международна мрежа за консултации на  мобилни наети и командирвани лица в Европа.

Ние подпомагаме взаймата дейност между синдикалните и близкостоящите до синдикатити консултативни цинтрове в страните, от които идват наетите лица – Словения, България и Румънир както и в целевата страна Германия.

В страните на произход са изградени контакти центрове, в които работниците могат да се консултират относно своите права на немския трудов пазар преди да напуснат страната си и да се запътят към Гермяния. След връщането им от Германия те биват подпомагани в съответните поседнически служби, ако имат искове към фирми в Германия.

Посредническите служби се намират в България KNSB/CITUB, в Словения при ZSSS и в Румъния при FGS-Familia. Те работят в тясно сътрудничество с консултативнатта мрежа Справедлива Мобилност. Консултантите бяха обучени от сътрудниците на проекта Справедлива Мобилност и специалисти отностно провната сетуация на германския трудов пазар. За подпомагане на консултаивната дейност са издадени информации на различни езици.

Проектът European Fair Mobility Network се спонсорира от Европейсктата Комисия в рамките на подготвящо мероприятие. Той се финасира допълнително от фондацията Ханс Бьоклер и федералнитя съвет на конфедерацията на синдикатите в Германия. Носител на проекта е Arbeit und Leben Berlin.

контакт

Ръководител на проекта
Доминик Йон, Владимир Богоески
DGB, Кайтщрасе. 1–3, 10787 Берлин

Е-Майл mobilitaet@dgb.de
Телефон +49 30 21240540

Подпомаган от