Deutscher Gewerkschaftsbund

Информация за нас

CITUB – конфедерация на независимите синдикати в България

 

Logo KNSB CITUB

Конфедерацията на независимите синдикати (KNSB/CITUB)  е най големия съюз в България. Тя е част от менждународния и европейския съюз на синдикатите.

http://knsb-bg.org

 

 


DGB – Германската конфедерация на профсъюзите

 

Logo DGB-Projekt Faire Mobilität

Справедлива Мобилност е един проек на директориума на Германската Конфедерация на Профсъюзите. В рамките на проекта са изгадени шест консултативни центъра, които подпомагат мобилни наети лица и им предоставят трудово-правни както и социлно-правни информации.

www.faire-mobilitaet.de

 


FGS – FGS Familia

 

Logo FGS Familia

В общата федерация на профсъюзите са се събрали профсъюзи от различни строителни области в Румъния. Тя е член на Европейската федерация на строителни работници и работниците в областта на дървообработването (EFBWW).

www.fgs.ro

 


ZSSS – Асоциация на свободните профсъюзи в Словения

 

Logo ZSSS

Асоциацията на свободните профсъюзи в Словения е най-големия профсъюз в Словения.Тя е челен на словенския държавен съвет и съюза на европейските профсъюзи.

www.sindikat-zsss.si

 

контакт

Ръководител на проекта
Доминик Йон, Владимир Богоески
DGB, Кайтщрасе. 1–3, 10787 Берлин

Е-Майл mobilitaet@dgb.de
Телефон +49 30 21240540

Подпомаган от