Deutscher Gewerkschaftsbund

Информация за нас

CITUB – конфедерация на независимите синдикати в България

 

Logo KNSB CITUB

Конфедерацията на независимите синдикати (KNSB/CITUB)  е най големия съюз в България. Тя е част от менждународния и европейския съюз на синдикатите.

http://knsb-bg.org

 

 


DGB – Германската конфедерация на профсъюзите

 

Logo DGB-Projekt Faire Mobilität

Справедлива Мобилност е един проек на директориума на Германската Конфедерация на Профсъюзите. В рамките на проекта са изгадени шест консултативни центъра, които подпомагат мобилни наети лица и им предоставят трудово-правни както и социлно-правни информации.

www.faire-mobilitaet.de

 


FGS – FGS Familia

 

Logo FGS Familia

В общата федерация на профсъюзите са се събрали профсъюзи от различни строителни области в Румъния. Тя е член на Европейската федерация на строителни работници и работниците в областта на дървообработването (EFBWW).

www.fgs.ro

 


ZSSS – Асоциация на свободните профсъюзи в Словения

 

Logo ZSSS

Асоциацията на свободните профсъюзи в Словения е най-големия профсъюз в Словения.Тя е челен на словенския държавен съвет и съюза на европейските профсъюзи.

www.sindikat-zsss.si

 

Сервизно обслужване

контакт

Федерален образователен институт на Съюза на германските синдикати
Михаела Делкен (Michaela Dälken)
Hans-Böckler-Straße 39, 40476 Düsseldorf
e-mail michaela.daelken@dgb-bildungswerk.de
телефон +49 211 4301-198

 

Проект „Справедлива мобилност“ на СГС
Доминик Йон (Dominique John)
Kapweg 4, 13405 Berlin
e-mail mobilitaet@dgb.de
телефон +49 30 21240540

Подпомаган от

Настоящата публикация бе подпомогната финансово по линия на Европейската програма за заетост и социални иновации (ЗиСИ). Съдържанието може да не съответства на официалните становища на Европейската комисия.